Uitleg Project WAAKS

    Wat is WAAKS! WAAKS! is een samenwerkingsverband van actieve bewoners, politie, gemeente en wijkraden met als doel een veilig(er) Lelystad. Bij het project WAAKS! vragen politie en gemeente aan de deelnemers oplettend te zijn in de wijk en de politie te bellen bij verdachte situaties. Waarom WAAKS! Daarvoor zijn verschillende redenen. De twee belangrijkste zijn: U kent als bewoner uw buurt het best en bent daarom in staat verdachte situaties te herkennen, zoals een vreemde auto die een aantal keren langzaam langs rijdt of als een onbekende man rond hangt bij het huis van de buren die op vakantie zijn. Van het aantal aanhoudingen vindt 80 % plaats tijdens het plegen van het misdrijf en is 50 % daarvan gedaan naar aanleiding van een melding van een bewoner. Wat doet WAAKS! WAAKS! organiseert informatie avonden waarop de volgende onderwerpen aan bod komen: Wat zijn verdachte situaties Observeren bij verdachte situaties Wanneer bel je 112 en hoe meld je anders Welke informatie is belangrijk bij een 112-melding MAAR OOK: WAT MOET JE NIET DOEN! Hierbij worden onder andere video’s getoond van een inbraak of een diefstal, waarna de deelnemers moeten vertellen wat ze gezien hebben. Hierdoor leert men te letten op details die bij een melding via 112 de pakkans aanmerkelijk kunnen vergroten. Maar ook is er een nieuwsbrief waarin tips over preventie en andere informatie staat. Als u bij een 112-melding opgeeft dat u een WAAKS!-deelnemer bent koppelt de politie terug wat er met de melding is gedaan.   Wie kunnen zich opgeven voor WAAKS! In principe elke bewoner van Lelystad. We zijn gestart met als doelgroep de...

Praktische Info

Hier willen wij zoveel mogelijk praktische (stedelijke) informatie bijeenbrengen. Daarbij zullen we vaak verwijzen naar de instelling waarop de informatie betrekking heeft, omdat daar dan meer uitgebreide en actuele gegevens te vinden zijn. Meer wijkgebonden informatie zoals bijvoorbeeld over heet Buurtcentrum of apotheken staan op de site van de betreffende...

Buurtbudget

Bij de gemeente is er de mogelijkheid om geld te krijgen voor een plan(netje) of idee om de buurt leefbaarder te maken of iets te doen aan de sfeer van uw woonomgeving. Daarbij kunt u denken aan het organiseren van een voetbaltoernooi, een schoonmaakactie van de buurt of een wijkfeest. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Het plan moet bijdragen aan de leefbaarheid en de bewoners voeren zelf het plan uit. Het mag ook niet gaan om zaken waarvoor bij de gemeente een regulier budget beschikbaar is, zoals onderhoud van wegen of voetpaden. Ook de kosten voor het eten en drinken tijdens een buurtfeest komen (in principe) niet aanmerking. Het beschikbare budget is beperkt en is er alleen werkelijk gemaakte kosten. Er vindt een beoordeling plaats waarbij ook gekeken wordt naar de hoogte van het begrote bedrag. Meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier staan op de site van de gemeente (klik...

Burgernet

Met Burgernet houden we samen onze buurt veilig 1. Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Naast gesproken berichten kunnen Burgernetdeelnemers ook berichten via SMS en/of e-mail ontvangen. Dit vindt plaats bij dringende zaken zoals: – diefstal of inbraak; – doorrijden na een aanrijding; – tasjesroof; – geweld; – vermiste personen. 2. Hoe werkt Burgernet? Als zich een ernstig feit voordoet en er is een duidelijk signalement en schakelt de meldkamer van de politie het Burgernet in. Alle Burgernetdeelnemers in het gebied van het voorval krijgen dan op hun telefoon de melding : Hier volgt een oproep voor Burgernet. Wilt u uitkijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig en wilt u bij het zien van persoon of voertuig gratis terugbellen naar 0800-0011.  Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over de afloop van de actie. 3. Hoe kun je je aanmelden en/of waar vind je meer informatie? Via...

Wijkpunt

Wijkpunt Het wijkpunt is de plek waar jij als bewoner terecht kunt met vragen en opmerkingen over leefbaarheid, veiligheid, leefsituatie en ondersteuning. Het wijkpunt informeert, adviseert, verwijst door of brengt je in contact met het sociaal wijkteam van jou wijk. Bij het sociaal wijkteam kan je terecht als zelfstandig wonen niet meer goed lukt, je hulp nodig hebt bij praktische zaken als huishouden of vervoer, of als je ondersteuning wilt aanvragen vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning(WMO). Elke week houden de verschillende partners van Welzijn Lelystad spreekuur voor bewoners. Dan kun je bij ons terecht voor je ideeën of vragen over wonen, zorg, welzijn en veiligheid. Aanwezig zijn de wijkagent, Centrada, gemeente, wijkraden, milieuagent, participatiecoach, Sociaal Wijkteam en opbouwwerk. Zij beantwoorden graag je vragen.   Het wijkpunt is op werkdagen te bereiken van 09.00 tot 12.00uur wijkpunt@welzijnlelystad.nl www.welzijnindewijk.nl   Wijkpunt Noord Oost / MFA Atolplaza Schor 1 / tel. 0320 -74 5720                                     Wijkspreekuur wijkpunt Noord Oost:  donderdag van 10.00–11.00 uur Wijkspreekuur nevenvestiging Zuiderzeewijk: donderdag van 13.00–14.00 uur Waddenlaan 1/ tel. 0320 -74 5720   Wijkpunt Noord West / MFA de Hanzeborg Koningsbergenstraat 201 / tel. 0320 – 745780 Wijkspreekuur wijkpunt Noord West: dinsdag van 13.00-14.00 uur Wijkspreekuur nevenvestiging Kustwijk : woensdag van 13:14:00 uur Jol 24-53/tel. 0320-745780   Wijkpunt Zuid West / MFA light de Windhoek Ringdijk 187a / tel. 0320 – 745760 Wijkspreekuur wijkpunt Zuidwest: maandag van 10.00–11.00 uur Wijkspreekuur Centrum: dinsdag van 11:00-12:00 uur Duurzaamheidswinkel Stadhuisplein 51/ tel. 0320 – 745760   Wijkpunt Zuid Oost / MFA light de Waterbever Voorstraat 309-313 / tel. 0320 – 745740 Wijkspreekuur wijkpunt Zuid Oost: dinsdag van 13.30–14.30 uur Wijkspreekuur Boswijk: maandag en woensdag van 14:00-16:00 Gezondheidscentrum ’t Woud, Griend...