Aanmelden Waaks!

Voornaam Achternaam Email  Aanmelden project Waaks Atolwijk Bolder Boswijk Havendiep Kustwijk Lelystad Haven Stadshart Waterwijk & Landerijen Warande ZuiderzeewijkStraatPostcodeWijk Atolwijk Bolder Boswijk Havendiep Kustwijk Lelystad Haven Stadshart Waterwijk & Landerijen Warande Zuiderzeewijk Informatieavond Ik meld mij aan voor de informatieavond en krijg tzt bericht over de datum en locatie Ik kom niet naar een van de informatieavonden...

Uitleg Project WAAKS

    Wat is WAAKS! WAAKS! is een samenwerkingsverband van actieve bewoners, politie, gemeente en wijkraden met als doel een veilig(er) Lelystad. Bij het project WAAKS! vragen politie en gemeente aan de deelnemers oplettend te zijn in de wijk en de politie te bellen bij verdachte situaties. Waarom WAAKS! Daarvoor zijn verschillende redenen. De twee belangrijkste zijn: U kent als bewoner uw buurt het best en bent daarom in staat verdachte situaties te herkennen, zoals een vreemde auto die een aantal keren langzaam langs rijdt of als een onbekende man rond hangt bij het huis van de buren die op vakantie zijn. Van het aantal aanhoudingen vindt 80 % plaats tijdens het plegen van het misdrijf en is 50 % daarvan gedaan naar aanleiding van een melding van een bewoner. Wat doet WAAKS! WAAKS! organiseert informatie avonden waarop de volgende onderwerpen aan bod komen: Wat zijn verdachte situaties Observeren bij verdachte situaties Wanneer bel je 112 en hoe meld je anders Welke informatie is belangrijk bij een 112-melding MAAR OOK: WAT MOET JE NIET DOEN! Hierbij worden onder andere video’s getoond van een inbraak of een diefstal, waarna de deelnemers moeten vertellen wat ze gezien hebben. Hierdoor leert men te letten op details die bij een melding via 112 de pakkans aanmerkelijk kunnen vergroten. Maar ook is er een nieuwsbrief waarin tips over preventie en andere informatie staat. Als u bij een 112-melding opgeeft dat u een WAAKS!-deelnemer bent koppelt de politie terug wat er met de melding is gedaan.   Wie kunnen zich opgeven voor WAAKS! In principe elke bewoner van Lelystad. We zijn gestart met als doelgroep de...

Praktische Info

Hier willen wij zoveel mogelijk praktische (stedelijke) informatie bijeenbrengen. Daarbij zullen we vaak verwijzen naar de instelling waarop de informatie betrekking heeft, omdat daar dan meer uitgebreide en actuele gegevens te vinden zijn. Meer wijkgebonden informatie zoals bijvoorbeeld over heet Buurtcentrum of apotheken staan op de site van de betreffende...

Buurtbudget

Bij de gemeente is er de mogelijkheid om geld te krijgen voor een plan(netje) of idee om de buurt leefbaarder te maken of iets te doen aan de sfeer van uw woonomgeving. Daarbij kunt u denken aan het organiseren van een voetbaltoernooi, een schoonmaakactie van de buurt of een wijkfeest. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Het plan moet bijdragen aan de leefbaarheid en de bewoners voeren zelf het plan uit. Het mag ook niet gaan om zaken waarvoor bij de gemeente een regulier budget beschikbaar is, zoals onderhoud van wegen of voetpaden. Ook de kosten voor het eten en drinken tijdens een buurtfeest komen (in principe) niet aanmerking. Het beschikbare budget is beperkt en is er alleen werkelijk gemaakte kosten. Er vindt een beoordeling plaats waarbij ook gekeken wordt naar de hoogte van het begrote bedrag. Meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier staan op de site van de gemeente (klik...