Agenda

 

INFO SCHOOL – EN KINDERTUINEN IN DE TOEKOMST KUNT U VINDEN OP ( NIEUWS )

WOENSDAG 14 januari 2015 NIEUWJAARS BIJEENKOMST / RECEPTIE HANZEBORG KONINGSBERGERSTRAAT 201 AANVANG 20.00 UUR EINDE 22.00 UUR EEN IEDER IS VAN HARTE WELKOM OP DEZE  AVOND.

DE WIJKRAAD DE “BOLDER” ZOEKT VOOR DE WIJKEN GONDEL – KOGGE – SCHOUW – HANZEBORG CONTACTPERSOON DIE DE WIJKRAAD WIL HELPEN KLACHTEN IN DE WIJK DOOR TE GEVEN EN ER MET DE WIJKRAAD SAMEN ER WAT AAN TE DOEN.

ZATERDAG 10 OKTOBER 2015 ZAL WEDEROM DE HOBBYMARKT WORDEN GEHOUDEN MET WORKSHOP. WIL U INSCHRIJVEN KAN DAT VANAF 8 SEPTEMBER 2015 A.S ZIJ DIE HUN HOBBY KUNNEN DEMONSTREREN HEBBEN VOORRANG OMDAT WE EENS IETS ANDERS WILLEN, ZIJ DIE DIT NIET KUNNEN WEL IN SCHRIJVEN.