Bestuur

WIJKRAAD DE “BOLDER” VOOR DE SCHOUW, KEMPENAAR, KOGGE, GONDEL, HANZEPARK.

VOORZITTER :  E.J.BROEKHUIS

Email : jan.broekhuis@wijkraaddebolder.nl
SECRETARIS  : E.RIKKELMAN

Email : erwin.rikkelman@wijkraaddebolder.nl

Voor informatie en/of vragen

info@wijkraaddebolder.nl

Wat is een wijkraad ?

Wijkraad de Bolder is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan dat het college van Burgemeester en Wijkhouders adviseert over zaken die er spelen in de wijken van de Bolder.

De leden van de wijkraad zijn bewoners, ondernemers en/of vertegenwoordigers van een organisatie die belangeloos willen inzetten van de wijk waar in ze zelf wonen en/of werken. U bent van Harte welkom om onze openbare vergaderingen bij te wonen.

Wij vergaderen meestal in de Hanzeborg, onder het tab Agenda vind u (binnenkort) de vergaderdata.

De raad is ook nog opzoek naar nieuwe leden uit de diverse wijken, interesse stuur een email naar info@wijkraaddebolder.nl

Gondel