De Boswijk behoort tot stadsdeel Zuid-oost. HavenkomOpening

Welkom op de website van Wijkraad Boswijk. De wijkraad Boswijk is opgericht in 2001 en heeft tot doel om de bewoners van de Boswijk nader bij elkaar te brengen. Waar mogelijk adviseren of verwijzen zij de bewoners daar waar het gaat om Veiligheid, Reinheid en het Woongenot in de wijk. De wijk is te verdelen in twee buurten namelijk Boswijk Noord (Archipel, Zoom, Rozengaard en Beukenhof) en Boswijk Zuid (Griend, Horst, Kamp, Wold, de Scheren).

Boswijk Noord heeft een lage bevolkingsdichtheid met weinig alleenstaande, weinig eenoudergezinnen. Bijna alle woningen zijn eengezinswoningen die in de koopsector vallen. De inwoners zijn erg gehecht aan zowel de eigen buurt als aan Lelystad, de leefbaarheid en sociale kwaliteit zijn goed. De verkeersveiligheid is goed en de onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt zijn gemiddeld.

Boswijk Zuid heeft een hoge bevolkingsdichtheid met meer 15-29 jarigen en minder 65-plussers. Dit gedeelte kent naast eengezinswoningen ook hoogbouw welke voornamelijk in de huursector vallen. De leefbaarheid wordt minder goed beoordeeld en dit geldt ook voor de ervaren overlast en de sociale kwaliteit. De bewoners zijn wel actief voor buurt en stad en deze actiebereidheid is ook toegenomen. Er is 1 Belangen Comité actief (Kamp).

In het centrum van het Boswijk is een winkelcentrum gevestigd met verschillende soorten detailhandel. Nabij het winkelcentrum is het gezondheidscentrum ’t Woud gelegen.