Bestuur

De wijkraad Boswijk bestaat uit een Dagelijks Bestuur en leden uit de verschillende buurten in de wijk.

Dagelijks Bestuur
Voorzitter                    : vacant
Secretaris                    : dhr. Fred Wilcke
Penningmeester        : dhr. Jan de Vries

I.v.m. het vacant zijn van de voorzitter fungeert dhr. Fred Wilcke als contactpersoon

Leden
De namen van de leden staan op de betreffende buurt pagina als Buurtambassadeur.