Buurtambassadeur

De taak van de Wijkraad is gericht op een zo’n gunstig mogelijk leefklimaat voor de bewoners in alle buurten van de Boswijk. (Voor doelstelling wijkraden klik hier.)

Dit willen we bereiken door een optimale communicatie tussen de bewoners en de gemeente alsmede andere instellingen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om plannen van de gemeente over de herinrichting van straten of speelplaatsen, waarbij bewoners actief kunnen en willen meepraten. Maar ook kunnen bewoners zich zorgen maken over een gevaarlijke verkeerssituatie voor kinderen. De Wijkraad wil dan de brug zijn tussen de bewoners en de betreffende afdeling of instantie. De opzet is dat de Wijkraad bewoners adviseert en verder begeleid met raad en daad. Bewoners zullen daarin zelf een actieve rol hebben. Het gaat immers over hun straat of over hun kinderen.

Om de communicatie tussen de Wijkraad en de bewoners efficient te laten verlopen hebben we Buurtambassadeurs. Dit zijn bewoners die zich hebben aangemeld als aanspreekpunt voor hun buurt of een deel ervan. Als de Wijkraad informatie krijgt over plannen die gevolgen hebben voor een bepaalde buurt of straat wordt de Buurtambassadeur van dat deel ingelicht. Afhankelijk van de plannen en de bereidheid van bewoners mee te doen in de uitwerking van deze plannen worden vervolg stappen bepaald. Omgekeerd als de Wijkraad klachten van een bewoner krijgt over het ontbreken van een hellingbaan voor rolstoelen zal de Buurtambassadeur daarbij betrokken worden.

Op dit moment hebben een aantal bewoners zich aangemeld. De namen en huisnummer van hen staan op de pagina van de buurt waar zij wonen. Maar dit is pas het begin dus is er nog behoefte aan meer Buurtambassadeurs.

Wilt u meer info over de Buurtambassadeur of wilt u zich opgeven klik hier