Wijkpreventieteam

In de Boswijk zijn drie Wijkpreventie teams actief geweest. De Wold was als eerste actief, zij waren een voorbeeld voor de Kamp en Griend. Ten gevolge van meerdere redenen zijn helaas het Wijkpreventie team van de Wold en Griend gestopt met hun activiteiten. Op dit moment is er alleen in de Kamp een Wijkpreventie team actief.
 
Het Wijkpreventie Team bestaat uit betrokken buurtbewoners en zij lopen wekelijks door de wijk.bordabp Hierbij let men op situaties die van invloed zijn op de veiligheid en het woongenot. Zoals slecht verlichte stegen, gaten in fiets- en voetpaden en defecte straatverlichting. Ook zwerfvuil, openbaar groen, hangjongeren en hinderlijk geparkeerde voertuigen hebben de aandacht. Deze worden gemeld aan de verantwoordelijke instanties van de gemeente. De voortgang van de meldingen worden bewaakt en zo nodig herhaald.
 
Aangezien zij niet elke dag door de buurt lopen doen zij ook een beroep op uw. Mocht u iets opvallen of heeft u een opmerking over een veiligheidsaspect in uw straat? Dan kunt u dit aan ons melden (deze meldingen worden vertrouwelijk behandeld).