Bij de gemeente is er de mogelijkheid om geld te krijgen voor een plan(netje) of idee om de buurt leefbaarder te maken of iets te doen aan de sfeer van uw woonomgeving. Daarbij kunt u denken aan het organiseren van een voetbaltoernooi, een schoonmaakactie van de buurt of een wijkfeest.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Het plan moet bijdragen aan de leefbaarheid en de bewoners voeren zelf het plan uit. Het mag ook niet gaan om zaken waarvoor bij de gemeente een regulier budget beschikbaar is, zoals onderhoud van wegen of voetpaden. Ook de kosten voor het eten en drinken tijdens een buurtfeest komen (in principe) niet aanmerking.

Het beschikbare budget is beperkt en is er alleen werkelijk gemaakte kosten. Er vindt een beoordeling plaats waarbij ook gekeken wordt naar de hoogte van het begrote bedrag.

Meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier staan op de site van de gemeente (klik hier).