De wijkraden zijn opgericht met als belangrijkste taak het versterken van de samenhang in de wijk en het uitvoeren van c.q. bevorderen van participatie-activiteiten. Een taak die volgens ons nog steeds van belang is.

Daarom stellen de wijkraden zich de volgende doelen:

  • Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.
  • Het ontplooien en ondersteunen van activiteiten die bijdragen aan een grotere betrokkenheid van bewoners onderling en bij hun woonomgeving.
  • Beschikbaar en toegankelijk zijn voor alle bewoners van de wijk.
  • Streven naar een optimale communicatie tussen bewoners enerzijds en de gemeente, stichting Welzijn en andere organisaties anderzijds.
  • Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente en andere instanties over zaken die belangrijk zijn voor de woonomgeving/beleving.

De wijkraden hebben voor de komende periode de volgende prioriteiten:

  • Verbeteren contacten in de wijken (buurt-ambassadeurs).
  • Verbeteren externe contacten met o.a. gemeentelijke diensten.
  • Participeren in project Waaks.
  • Samen met partners (her)oprichten wijkraden.

Voor meer informatie: info@wijkradenlelystad.nl