Havendiep

Wijkraad Havendiep.

Wijkraad Havendiep ligt in het zuidwestelijk gedeelte van Lelystad. Onze buurten bestaan uit Botter, Tjalk, Schoener, Landstreken en Grietenij . Van elk van deze buurten is een eigen pagina beschikbaar met meer informatie. Havendiep kent een grote diversiteit in opzet van  buurten en type bouw. Sommige delen zijn al redelijk oud (voor Lelystadse begrippen) andere zijn net nieuw of nog in ontwikkeling. Wel is er in alle wijken veel groen. Met deze website wil het bestuur van wijkraad Havendiep een informatiebron zijn, vooral voor de bewoners van de wijk. We willen ontwikkelingen melden die van belang zijn voor de woonomgeving in een buurt . Maar ook  hoe de wijkraad via de Buurtambassadeurs wil communiceren met de bewoners en hoe we de buurten veiliger, schoner, sociale kunnen krijgen middels het wijkpreventieteam.