Bestuur

De wijkraad Havendiep is een stichting. We hebben geen leden  zoals in een vereniging. Het bestuur wordt dan ook niet gekozen, maar bestaat uit bewoners van Havendiep die zich willen inzetten voor een leefbare wijk.
Goede contacten met de bewoners zijn voor het functioneren van de wijkraad essentieel .                                        Daarvoor zoeken  we buurt-ambassadeurs die namens de wijkraad de ogen en oren zijn in de buurten. Ook gebruiken we deze website voor  informatie naar de bewoners over datgene wat speelt in de wijk en om te horen wat er bij bewoners leeft. We gebruiken Buurtlink om direct bij buurtbewoners in beeld / contact te komen. Daarnaast hebben we goede contacten met de gemeente Lelystad,  stichting Welzijn, de wijkagent en vele andere instellingen.
Regelmatig is er overleg met de andere wijkraden in Lelystad, waarmee we samen gemeenschappelijke zaken oppakken en ervaringen uitwisselen.

Ook voor het wijkpreventieteam zoeken wij bewoners. Omdat deze teams al vele jaren een succesvol project van de andere wijkraden is, willen wij  hier ook graag mee van start  gaan.
We hebben inmiddels 2 personen maar zoeken meerdere mensen die zich willen inzetten voor de veiligheid in onze wijk.

Verder houd de wijkraad zitting op kantoor, elke vrijdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur. Zijdeur Triade activiteitencentrum. Schoener 40-06. U kunt hier langs komen voor al uw buurt gerichte(hulp) vragen. Voor u langs komt graag even aanmelden via 06-11422904.

De Wijkraad.. voor betrokkenheid en veiligheid in onze buurt!