Buurt Ambassadeurs

De taak van de wijkraad is gericht op een zo’n gunstig mogelijk leefklimaat voor de bewoners in alle buurten van Havendiep.

Dit willen we bereiken door een optimale communicatie tussen de bewoners en de gemeente alsmede andere instellingen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om plannen van de gemeente over de herinrichting van straten of speelplaatsen, waarbij bewoners actief kunnen en willen meepraten. Maar ook kunnen bewoners zich zorgen maken over gevaarlijke verkeerssituaties voor kinderen. De wijkraad wil dan de brug zijn tussen de bewoners en de betreffende afdeling of instantie. De opzet is dat de wijkraad bewoners adviseert en verder begeleid met raad en daad. Bewoners zullen daarin zelf een actieve rol hebben. Het gaat immers over hun straat of over hun kinderen.

Om de communicatie tussen de wijkraad en de bewoners efficiënt te laten verlopen hebben we Buurt-Ambassadeurs/ commissie leden. Dit zijn bewoners die zich hebben aangemeld als aanspreekpunt voor hun buurt . Als de wijkraad informatie krijgt over plannen die gevolgen hebben voor een bepaalde buurt of straat wordt de buurt commissie van dat deel ingelicht. Afhankelijk van de plannen en de bereidheid van bewoners mee te doen in de uitwerking van deze plannen worden vervolg stappen bepaald.

Momenteel zijn wij nog opzoek naar Buurt commissie leden voor alle buurten.

Lijkt dit u wat, geef u dan op via  info@wijkraadhavendiep.nl