Wijkpreventieteam

Het wijkpreventieteam bestaat uit bewoners van Botter, Tjalk, Schoener, Landstreken en Grietenij die op vrijwillige basis iets willen doen aan de leefbaarheid van de wijk. Regelmatig  gaan we de wijk in, waarbij wordt gesurveilleerd. Door op deze manier, in herkenbare jassen, in de wijk te lopen/ fietsen, hopen we het veiligheidsgevoel van de bewoners te verhogen.

We lopen niet doelloos in het rond, maar letten op zaken die te maken hebben met de veiligheid en overlast. U kunt daarbij denken aan een tegel die in een voetpad ontbreekt of een gat in de weg. Maar ook zwerfvuil of een defecte lantaarnpaal ontsnappen niet aan de aandacht. Deze zaken worden gemeld aan de gemeente die vervolgens voor de aanpak van het probleem zorgt. Wel controleren we of dat wat gemeld is ook binnen een redelijke termijn is opgelost.

Ook aan de  overlast die afkomstig is van medebewoners proberen we wat te doen. Zo kunnen bomen en struiken voetpaden overwoekeren of in de stegen de lantaarnpalen afdekken, zodat er donkere en onveilige plekken ontstaan. In dit soort gevallen attenderen wij de bewoners op de situatie. Gelukkig zien we veelal dat men de overlast inziet en aan het snoeien gaat.

In de jaren dat het Wijkpreventieteam in de andere wijken actief is hebben zij al vele zaken gemeld en zijn diverse verbeteringen in de wijk aangebracht. Wilt u meer weten hoe we dit aan gaan pakken in Havendiep en misschien eens een avond meelopen mail dan naar  info@wijkraadhavendiep.nl

 

Momenteel zijn wij nog opzoek naar Wijkpreventieteams voor alle buurten.

Lijkt dit u wat, geef u dan op via  info@wijkraadhavendiep.nl