U kunt meldingen over de openbare ruimte en leefbaarheid van de stad doorgeven via het Servicemeldpunt. Het Servicemeldpunt is per mail bereikbaar via een webformulier of telefonisch op 14 0320. Telefonisch is het Servicemeldpunt bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.  Voor spoedeisende zaken kunt u 24 uur per dag contact opnemen via het alarmnummer 0320 – 279444.  Voor meer informatie over de afdeling Beheer Openbare Ruimte klik hier.

U kunt bij het servicemeldpunt meldingen doorgeven over:

  • Bouwwerken: bruggen, viaducten, graffiti en parkeergarages
  • Openbaar groen: onderhoud beplanting, bomen, gras en plantenbakken
  • Meubilair: hekken, straatnaam- en verkeersborden en banken
  • Riolering: verstopte straat- en trottoirkolken, kapotte putdeksels
  • Speelplaatsen: speeltoestellen, zandbakken en speelveld
  • Technische installatie: openbare verlichting en verkeerslichten
  • Verhardingen: fiets-, voetpaden, rijweg en parkeerplaatsen
  • Verkeer: aanpassingen gehandicaptenparkeerplaatsen en schade aan bushokjes
  • Vervuiling: zwerfvuil, gedumpt afval, volle afvalbakken, hondenoverlast
  • Water: riet, beschoeiing, sloten, greppels en vijvers – gaat nu naar Waterschap Zuiderzeeland