In het Wijkcentrum de Dukdalf, Punter 35-27, 8242 EK Lelystad, is elke woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur het Financieel Spreekuur. Bewoners kunnen daar gratis terecht voor de volgende onderwerpen:

 • Financiële vragen of problemen:
  • Ordenen van de financiële administratie;
  • Maken van een maandbegroting;
  • Inventarisatie van schulden en betalingsachterstanden;
 • Sociaal-juridische vragen:
  • Kom ik in aanmerking voor een toeslag of uitkering;
  • Wat mag ik houden bij een beslaglegging;
  • Hoe lang moet ik zaken bewaren;
 • Hulp bij computer- of internetgebruik of bij het invullen van (digitale) formulieren:
  • Aanvraag en/of activatie DigiD;
  • Invullen van formulieren voor vrijstelling of bijzondere bijstand;
  • Uitleg van ontvangen brieven van instanties.

Tijdens het spreekuur staan (opgeleide) vrijwilligers de bezoekers te woord, ondersteund door professionele deskundigen.

Het financieel spreekuur is een samenwerking van: Humanitas, Welzijn Lelystad, Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF).

Voor meer informatie, zoals andere plaatsen waar het spreekuur wordt gehouden, kijk op: http://www.financieelspreekuur.eu/