We kijken er met voldoening op terug. U ook???

Een aantal jaren geleden stond het grootste deel van het Kustpark op de nominatie om plaats te maken voor een torenflat. Gelukkig zag menop tijd het nut van het park in en bleef het behouden.

De wijkraad organiseerde op zondag 28 mei in het park een feest, met een bijdrage uit het “Mensen maken de Buurt” -budget. Het doel van het feest was tweeledig. Allereerst wilden we de jeugd uit de Kustwijk kennis laten maken met de natuur. Het tweede doel was van de bewoners – waaronder de jonge bewoners – te horen welke ideeën zij hadden om het park nog aantrekkelijker te maken.

Veel Kustwijkers , jong en oud wisten de weg te vinden naar het Kustpark. Onder stralend weer kon men kennismaken met verschillende facetten van de natuur en tegelijk genieten van het park.

Zo gingen bij de stand met roofvogels, veel bezoekers op de foto met een gevaarlijk uitziende vogel op de arm. Maar ook liet men zich bij de stand over bijen informeren wat deze insecten allemaal in huis hebben, waaronder natuurlijk het maken van honing. Weer even verder werd uitgelegd hoe en waarom vogels geringd worden en konden de kinderen zien hoe een vangnet werkt, door namaak vogels in het net te werpen. Bij de stand van de Ruiltuin kreeg men te horen hoe dit initiatief in het Bultpark is ontstaan en hoe bewoners daarvan gebruik kunnen maken (idee voor een dependance in het Kustpark???). En dan was er nog een stand met reptielen en een heeeeele grote wandelende tak en dito slak. Maar ook kon de jeugd deelnemen aan een speurtocht of hun behendigheid in het ballen gooien tonen.

De wijkraad was aanwezig om de bezoekers te woord te staan en was – zoals vermeld – vooral benieuwd naar ideeën van bewoners om het park nog aantrekkelijker te maken. En die ideeën kwamen er. Een en ander moet nog bekeken worden, maar al wel was duidelijk dat de jonge Kustwijkers heel graag speelattributen willen.

We gaan met de uitslag van de enquête in overleg met de gemeente en de resultaten zullen we hier vermelden.

 

Hieronder enige foto’s van het feest. Heeft u ook foto’s gemaakt, stuur ze ons op (info@wijkraadkustwijk.nl) en dan komen ze erbij te staan.