Overzichtskaart Groot Onderhoud Jol Zuid.

December 2017 is gestart met het groot onderhoud Jol-Zuid. Dit betreft de straten Jol 10 t/m 16 met uitzondering van Jol 11. Hieronder staat een overzichtskaart van het gebied en de geplande werkzaamheden. Veranderingen in dit ontwerp zijn soms onvermijdelijk en nodig. Daarbij is het streven om zoveel mogelijk rekening te houden met de verzoeken van de bewoners. Vandaar dat aan de publicatie van dit ontwerp geen rechten ontleent kunnen worden. (Voor een overzicht van de planning en voortgang van de werkzaamheden Klik...

Planning Groot Onderhoud Jol zuid

Planning en voortgang. In december is gestart met de werkzaamheden van het Groot Onderhoud Jol-Zuid. (Voor een overzichtskaart van het gebied Klik hier). De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Van der Weerd Grafhorst BV. Hieronder ziet u een overzicht wanneer werkzaamheden voor een (deel van de) straat gepland staan (ligt blauw), maar ook welk deel in uitvoering is (geel) en welk deel gereed (groen). Deze planning kan door verschillende omstandigheden – waaronder het weer – aangepast ...

Groot Onderhoud Jol-Zuid

Na een aantal keren te zijn uitgesteld is het Groot Onderhoud voor een deel van het zuidelijk gedeelte van de Jol in december 2017 gestart. (Klik hier voor een overzicht van het gebied)  Voorafgaande daaraan zijn is bewonersavonden gehouden waar ideeën werden uitgewisseld. De wijkraad Kustwijk heeft de taak op zich genomen om regelmatig via nieuwsbrieven bewoners van de Jol te informeren.  Dit betreft alleen de bewoners van de Jol waarvan de wijkraad over een actueel e-mailadres beschikt.  Wilt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, maak dan gebruik van onze contactpagina en we nemen u op in de mailing. U kunt ten allen tijde u weer laten uitschrijven. De werkzaamheden zijn nog maar redelijk kort bezig en hebben zich voornamelijk gericht op Jol 16 en Jol 14. Als u HIER klikt komt u bij een zo actueel mogelijk planningsoverzicht. Hieronder staan een aantal foto’s die een beeld geven van de huidige situatie van het speelplaatsje aan de Jol 14. Heeft u ook foto’s van bijvoorbeeld de werkzaamheden of van de straat zoals die was en hoe die is geworden stuur ons die toe via onze contactpagina. Onder de inzenders verloten we een...