Overzichtskaart Groot Onderhoud Jol Zuid.


December 2017 is gestart met het groot onderhoud Jol-Zuid. Dit betreft de straten Jol 10 t/m 16 met uitzondering van Jol 11. Hieronder staat een overzichtskaart van het gebied en de geplande werkzaamheden. Veranderingen in dit ontwerp zijn soms onvermijdelijk en nodig. Daarbij is het streven om zoveel mogelijk rekening te houden met de verzoeken van de bewoners. Vandaar dat aan de publicatie van dit ontwerp geen rechten ontleent kunnen worden.

(Voor een overzicht van de planning en voortgang van de werkzaamheden Klik hier.)