Nieuwsbrieven Groot Onderhoud Jol Zuid.


 

Nieuwsbrief 1 – verstuurd op 30 november 2017
 Beste bewoners,

Zoals u misschien al heeft gezien, is het Groot Onderhoud voor het deel Jol-Zuid deze week begonnen. Op dit moment is de planning dat in week 14 van 2018 (1ste week van april) een en ander gereed is.

In overleg met de gemeente en de firma Van der Weerd Grafhorst(aannemer) gaat de wijkraad regelmatig nieuwbrieven versturen over de voortgang van het project. Zo is het project opgedeeld in 4 clusters en per cluster in afzonderlijke straten of delen. Op korte termijn verwachten wij een overzicht met de indeling in clusters en de (voorlopige) planning te kunnen rondsturen.

In de nieuwsbrieven zullen we de voortgang vermelden, maar ook de activiteiten die op korte termijn gaan plaatsvinden, waaronder de afsluiting van (delen) van straten.  Op deze manier kunnen wij u informeren wanneer men bij u aan de slag gaat, maar ook wat er in de omliggende straten speelt.

Ook aan andere zaken, zoals bijvoorbeeld zand voor de ophoging van de eigen oprit, of veel voorkomende vragen, zal aandacht worden besteed.

Wilt u de nieuwsbrieven over het Groot Onderhoud Jol-Zuid niet (meer) ontvangen, meldt ons dat en wij halen u van de verzendlijst.

Met vriendelijke groet,

Wijkraad Kustwijk Lelystad

 

 Nieuwsbrief 2 – verstuurd op 22 januari 2018
 Beste bewoners,

Op dit moment is men op verschillende plaatsen  druk aan de slag met de uitvoering van het groot Onderhoud in Jol-Zuid. Voor alle duidelijkheid hebben we een overzicht van het gebied en de geplande werkzaamheden op onze site geplaatst. Bij de uitvoering kunnen veranderingen optreden naar aanleiding en/of  overleg met de bewoners. Wilt u het overzicht bekijken? Klik dan hier.

Planning

Op de site van de wijkraad staat ook een actueel planningsoverzicht. Hierin kunt u zien wanneer een (deel van de) straat gepland staat, maar ook welk deel in uitvoering is en welk deel gereed is. Deze planning kan door verschillende omstandigheden – waaronder het weer – aangepast  worden. Om de planning te openen klik hier.

Werkzaamheden.

Bij Jol 16 (huisnummers 17 t/m 38) is een deel van de bestratingswerkzaamheden volgens planning afgerond.  Bij Jol 14 (ter hoogte van Jol 13) is de nieuwe indeling ook al zichtbaar. Doorgaand verkeer door Jol 14 is hier niet mogelijk en dat blijft nog even zo. Als dit gedeelte gereed is, dan worden de werkzaamheden verplaatst richting de speelplek.

Zand voor ophogen eigen pad of carport.

Door ophoging van het openbaar gebied kan het voorkomen dat de straat en/of het trottoir niet meer aansluit op de carport of eigen pad. Voor het ophogen van uw eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk.. Echter, de gemeente stelt zand beschikbaar om de bestrating in uw tuin op te hogen. Het zand kunt u aanvragen bij het personeel van de aannemer op het moment dat zij bij uw woning aan het werk gaan met de bestrating. Na afronding van de werkzaamheden in uw straat is het niet meer mogelijk zand aan te vragen.

Voorts kunt de herbestrating van uw pad of carport tegen vergoeding ook laten doen door het personeel van de firma Van der Weerd Grafhorst BV (ook degene die de werkzaamheden uitvoert). Desgevraagd krijgt u een prijsopgave.

Wilt u de nieuwsbrieven over het Groot Onderhoud Jol-Zuid niet (meer) ontvangen, meldt ons dat en wij halen u van de verzendlijst.

Met vriendelijke groet,

Wijkraad Kustwijk Lelystad

 

 

Nieuwsbrief 3 – verstuurd op 9 februari 2018
Beste bewoners,

In deze nieuwsbrief over het Groot Onderhoud Jol de volgende onderwerpen:

– Vertraging door vorstperiode

– Definitief ontwerp versus bestektekening

– Ophogen pad of carport

– Uw foto’s op de website

Vertraging vorstperiode.

Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft ligt het werk stil in verband met de vorst. Welke invloed dit heeft op de planning is nog onduidelijk. Maar zodra daar zicht op is zullen we het schema aanpassen. In ieder geval krijgt u altijd enkele dagen voordat uw (deel van de) straat aan de beurt is een brief. Daarin staat waar en wanneer welke werkzaamheden gaan beginnen, de verwachte duur van de werkzaamheden en de gevolgen voor u.

Definitief ontwerp versus bestektekening/uitvoering.

Bewoners melden zaken die wel in het definitief ontwerp staan, maar niet of anders worden uitgevoerd of anders in de bestektekening staan. Dit komt omdat nadat het definitief ontwerp gereed was er vanuit de bewoners nog een aantal verzoeken zijn binnen gekomen. Zaken zijn toen niet meer in het definitief ontwerp gewijzigd, maar in de uitvoering meegenomen cq opgelost. Helaas zijn de wijzigingen vaak onvermijdelijk, maar indien nodig worden zaken ter plekke opgelost in overleg met de omwonenden. Dat is ook ons streven.

Ophogen pad of carport.

In een eerdere nieuwsbrief melden wij dat u zelf verantwoordelijk bent voor het ophogen van uw pad of carport. Daarbij is niet genoemd dat de uitvoerder in ieder geval zorgt dat er weer aansluiting is met de openbare bestrating met daarbij de ophoging van de eerste meter van uw pad of carport. Voor de rest van het pad cq carport bent u zelf verantwoordelijk. Echter, voor dit deel kunt u wel gratis zand krijgen. Voor het overig deel  stelt  de gemeente  zand beschikbaar om de bestrating in uw tuin op te hogen. Het zand kunt u aanvragen bij het personeel van de aannemer op het moment dat zij bij uw woning aan het werk gaan met de bestrating. Na afronding van de werkzaamheden in uw straat is het niet meer mogelijk zand  te krijgen.

Voorts kunt de herbestrating van uw pad of carport tegen vergoeding ook laten doen door het personeel van de firma Van der Weerd Grafhorst BV (ook degene die de werkzaamheden uitvoert). Desgevraagd krijgt u een prijsopgave.

 

Uw foto op de website.

Hoewel de werkzaamheden zorgen voor overlast geeft de situatie kans om unieke plaatjes te schieten.  Op de site van de wijkraad hebben we wat foto’s geplaatst van het speelplaatsje van Jol 14. Een grote puinhoop, maar wat sommige kinderen betreft mag het van hun wel zo blijven 😊.

Heeft u ook foto’s van bijvoorbeeld de werkzaamheden of van de straat zoals die was en hoe die is geworden stuur ons die toe via onze contactpagina. Onder de inzenders verloten we een aardigheidje.

 

 

Wilt u de nieuwsbrieven over het Groot Onderhoud Jol-Zuid niet (meer) ontvangen, meldt ons dat en wij halen u van de verzendlijst.

Met vriendelijke groet,

Wijkraad Kustwijk Lelystad

 

Nieuwsbrief 4 ; 26 februari 2018
Beste bewoners,

Vertraging door vorstperiode.

Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft ligt het werk stil in verband met de vorstperiode. De verwachting is dat nog tot in de volgende week het geval zal zijn.

Dit heeft natuurlijk invloed op de delen waar men al actief was, maar ook voor de aanvang van nieuwe werkzaamheden. De einddatum is daardoor ook met 4 weken opgeschoven.

Op basis van de huidige verwachtingen is het planningsschema  aangepast.

 

 

  Wilt u de nieuwsbrieven over het Groot Onderhoud Jol-Zuid niet (meer) ontvangen, meldt ons dat en wij halen u van de verzendlijst.

Met vriendelijke groet,

Wijkraad Kustwijk Lelystad

 

Nieuwsbrief 5 ; 16 maart 2018
Beste bewoners,

 

In deze nieuwsbrief over het Groot Onderhoud Jol de volgende onderwerpen:

               –         Uitloop project

             –         Beplanting

             –        Opstelplaatsen HVC containers

             –         Wijzigingen definitief ontwerp

             –        Opleuken speelplaats Jol 14

 

Uitloop project.

De uitvoering van het project heeft vertraging opgelopen. De eerste boosdoener is de vorst. Na een nacht met temperaturen onder 0 kon men niet meteen aan het werk. Tijdens de vorstperiode van de afgelopen weken, lag het helemaal stil. Een andere tegenvaller is dat men meer handmatig dan machinaal moet bestraten. Dit heeft tot gevolg dat de definitieve oplevering gepland staat halverwege mei. Het planningsoverzicht wordt regelmatig bijgewerkt en daarop kunt u de vorderingen zien.

Beplanting.

Bij die delen van het project waar de bestrating gereed is, gaan we kijken of de bomen en andere beplanting geplaatst kunnen worden. Daarbij hebben we tot halverwege april de gelegenheid deze werkzaamheden uit te voeren, omdat aanplanten daarna niet zinvol is. Gelet op de planning van het bestraten, zal een deel van het groen helaas pas na de zomer geplant worden.

Opstelplaatsen HVC containers.

Op verzoek van een aantal bewoners en ook van HVC zijn een aantal van de opstelplekken voor de containers aangepast. Hierbij de link naar het overzicht van de nieuwe indeling.

Wijzigingen definitief ontwerp.

Op basis van het definitief ontwerp zijn detail- of bestektekeningen gemaakt. Daarin staat precies beschreven wat er gedaan moet worden en deze tekeningen zijn voor de uitvoerder en zijn personeel bepalend. Met andere woorden zij mogen daar niet zelfstandig van afwijken, ook niet als bewoners daarom vragen. In die gevallen moet de bewoner een bericht sturen naar de projectgroep (gojol@lelystad.nl). Nu is het niet zo dat klakkeloos alle verzoeken gehonoreerd worden. Er wordt gekeken naar nut en noodzaak, maar ook naar kosten en haalbaarheid. Motiveer uw verzoek dan ook goed. Er zal in ieder geval serieus naar gekeken worden en neemt men contact met u op.

Opleuken speelplaats Jol 14.

 

Het speelplaatsje aan de Jol 14 is opnieuw bestraat en het tuimelrek en de evenwichtsbalk zijn teruggeplaatst. Het ligt er strak bij. Misschien iets te strak vinden een aantal bewoners en daarom hebben ze het idee gelanceerd om met daarvoor bestemde kleurige stickers het pleintje een andere uitstraling te geven. Er wordt gedacht aan een hinkelbaan, maar ook aan gekleurde letters en/of vormen. Om dit te organiseren gaan ze voor de aanschaf van de stickers een aanvraag indienen bij de gemeente voor Mensen Maken de Buurt budget. Als de stickers er zijn gaan de ouders samen met de kinderen bepalen waar ze komen en ze aanbrengen. We houden u van de voortgang op de hoogte.

 

 

  Wilt u de nieuwsbrieven over het Groot Onderhoud Jol-Zuid niet (meer) ontvangen, meldt ons dat en wij halen u van de verzendlijst.

Met vriendelijke groet,

Wijkraad Kustwijk Lelystad