Op woensdag 29 mei van 14.45 tot 16.45 uur organiseerden MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) en de wijkraad Kustwijk de

workshop “Uitkomen met inkomen” in het buurtcentrum de Dukdalf, Punter 35-27.

Deze workshop is bestemd voor mensen die hun administratie (beter) willen ordenen of meer inzicht willen hebben in hun inkomsten en uitgaven. Maar ook voor die welke een maandbegroting willen maken.

Kortom: wilt u overzicht hebben en houden over uw geld en geldzaken. U kunt zich voor deze workshop via ons aanmeldformulier aanmelden en bij voldoende interesse gaan we een nieuwe datum prikken. U kunt u ook aanmelden op tijdens het wekelijkse inloopspreek op woensdag van 13.00-14.00 uur in het buurtcentrum De Dukdalf.

Tijdens de workshop komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

  • Geef ik teveel uit?
  • Waar blijft mijn geld?
  • Hoe kan ik geld overhouden?
  • Hoe voorkom ik geldproblemen?
  • Hoe kan ik schulden aflossen?
  • Hoe krijg ik overzicht over mijn inkomsten en uitgaven?
  • Hoe maak ik een maandbegroting?
  • Hoe maak ik financiële keuzes.

De workshop wordt gegeven door een budgetcoach van het MDF, die alles weet over financiële zelfredzaamheid en die u ook van alles kan vragen.

Bovendien krijgt u informatie mee die u thuis nog eens rustig kan nalezen.

Wilt u meer weten over de workshop neem dan contact op met de groepswerkcoördinator van het MDF, Inge Rijpma, telefoonnummer 06-13966856 of via de mail i.rijpma@mdflevoland.nl.