De Knusse Koffie Kan

Elke donderdagochtend is er van 10.00 tot 11.30 in de MFA de Hanzeborg  de Knusse Koffiekan. De doelstelling is om net alleen koffie te schenken maar ook aandacht aan een ieder die dit vrije inloop uur wil bezoeken.

Apotheek

Op de Jol 37-16 is apotheek De Jol gevestigd, telefoonnummer 0320-213295. (www.apotheekdejol.nl). De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.15 uur tot 17.30 uur Buiten de openingstijden kunt u HIER zien welke apotheek er dienst...

Gemeentelijk Servicemeldpunt

U kunt meldingen over de openbare ruimte en leefbaarheid van de stad doorgeven via het Servicemeldpunt. Het Servicemeldpunt is per mail bereikbaar via een webformulier of telefonisch op 14 0320. Telefonisch is het Servicemeldpunt bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.  Voor spoedeisende zaken kunt u 24 uur per dag contact opnemen via het alarmnummer 0320 – 279444.  Voor meer informatie over de afdeling Beheer Openbare Ruimte klik hier. U kunt bij het servicemeldpunt meldingen doorgeven over: Bouwwerken: bruggen, viaducten, graffiti en parkeergarages Openbaar groen: onderhoud beplanting, bomen, gras en plantenbakken Meubilair: hekken, straatnaam- en verkeersborden en banken Riolering: verstopte straat- en trottoirkolken, kapotte putdeksels Speelplaatsen: speeltoestellen, zandbakken en speelveld Technische installatie: openbare verlichting en verkeerslichten Verhardingen: fiets-, voetpaden, rijweg en parkeerplaatsen Verkeer: aanpassingen gehandicaptenparkeerplaatsen en schade aan bushokjes Vervuiling: zwerfvuil, gedumpt afval, volle afvalbakken, hondenoverlast Water: riet, beschoeiing, sloten, greppels en vijvers – gaat nu naar Waterschap...

Servicepunt Stichting Welzijn

De Kustwijk valt onder het Sociaal wijkteam Noordwest van de Stichting Welzijn Coördinator: Suzanne Karssens E-mail: s.karssens@welzijnlelystad.nl Telefoon: 0320 745780 Contactmedewerker: Tineke Berends Wijkinfopunt Bolder (Plein 201) Koningsbergenstraat 201 (Hanzeborg) Tel. 0320 228 866 Geopend: ma t/m do 09.00 – 12.00 uur Spreekuur: di 13.00 – 14.00 uur Wijkinfopunt Kustwijk Jol 24-53 Spreekuur: wo van 13.00 – 14.00 uur  of op telefonische afspraak 0320-745780 Voor meer informatie over de Stichting Welzijn: klik...