Start Make-Over Jolplein.

De afgelopen 2 jaar hebben studenten van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen aan de bewoners (en bezoekers) van de Jol gevraagd naar hun ideeen hoe het Jolplein leuker gemaakt kon worden. Aaqn de hand van de reacties – ook ver de kinderen – gaan we nu starten om stap voor stap het plein een beter aanzien te geven. De eerste stap zal zijn dat er op 30 november as om het plein bosjes/struiken komen. Hiermee komt er een afscheiding met de weg en het fietspad, wat het gevoel geeft dat het echt een plein is. Tevens kan het dan niet meer als parkeerplaats gebruikt worden. Natuurlijk komen er voor voetgangers wel doorgangen. Omdat het opknappen als uitgangspunt heeft “Jolplein – Ons plein”, hebben de bewoners niet alleen een belangrijke stem hebben in hoe het plein eruit gaat zien, maar helpen ook bij de tot standkoming. Daarom kunnen bewoners zich aanmelden op het e-mailadres jolplein@kustwijk.nl om te komen...

Afsluiting Jol 24.

In de Jol 24 t.h.v. nummer 18 is een calamiteit aan de riool ontstaan. Hierdoor is Jol 24 t.h.v. nummer 18 gestremd voor verkeer. Vanaf Jol 25 is een tijdelijke toegang gemaakt en eenrichtingsverkeer Jol 24 tijdelijk...

Workshop “Uitkomen met je inkomen”

Op woensdag 29 mei van 14.45 tot 16.45 uur organiseerden MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) en de wijkraad Kustwijk de workshop “Uitkomen met inkomen” in het buurtcentrum de Dukdalf, Punter 35-27. Deze workshop is bestemd voor mensen die hun administratie (beter) willen ordenen of meer inzicht willen hebben in hun inkomsten en uitgaven. Maar ook voor die welke een maandbegroting willen maken. Kortom: wilt u overzicht hebben en houden over uw geld en geldzaken. U kunt zich voor deze workshop via ons aanmeldformulier aanmelden en bij voldoende interesse gaan we een nieuwe datum prikken. U kunt u ook aanmelden op tijdens het wekelijkse inloopspreek op woensdag van 13.00-14.00 uur in het buurtcentrum De Dukdalf. Tijdens de workshop komen onder andere de volgende zaken aan de orde: Geef ik teveel uit? Waar blijft mijn geld? Hoe kan ik geld overhouden? Hoe voorkom ik geldproblemen? Hoe kan ik schulden aflossen? Hoe krijg ik overzicht over mijn inkomsten en uitgaven? Hoe maak ik een maandbegroting? Hoe maak ik financiële keuzes. De workshop wordt gegeven door een budgetcoach van het MDF, die alles weet over financiële zelfredzaamheid en die u ook van alles kan vragen. Bovendien krijgt u informatie mee die u thuis nog eens rustig kan nalezen. Wilt u meer weten over de workshop neem dan contact op met de groepswerkcoördinator van het MDF, Inge Rijpma, telefoonnummer 06-13966856 of via de mail...