Thema-avond Veiligheid Kustwijk

15 jaar Wijkpreventieteam Kustwijk. Het Wijkpreventie van de Kustwijk bestaat 15 jaar. Om dit te vieren en omdat de start van het team voortkwam uit een avond over veiligheid, heeft het bestuur van de wijkraad besloten opnieuw een dergelijke avond te organiseren. Daarnaast willen we dit moment gebruiken om te inventariseren hoe de bewoners van de Kustwijk de veiligheid van hun buurt ervaren. Enquête. Hiervoor kan via de site van de wijkraad een enquête worden opgestart waarbij u in 7 vragen uw mening kunt geven over de veiligheid en leefbaarheid van uw buurt. Klik hier om de Enquete te starten Thema-avond op 18 juni.             Op dinsdag 18 juni as is er in het buurthuis De Dukdalf van 19.30 uur – 21.00 uur de Thema-avond veiligheid. In het eerste deel van de avond geeft iemand van de politie adviezen over inbraakpreventie en andere mogelijkheden om te voorkomen dat men slachtoffer wordt van criminaliteit. In het tweede deel voor de pauze bespreekt de heer Van Loon van de Nederlandse Vereniging van Banken verschillende vormen van Cyber- criminaliteite en wat je moet en vooral ook NIET moet doen met je informatie. Na de pauze geven we kort de uitslagen van de enquête weer. Daarna wordt de rest van de avond gebruikt om met bewoners en een panel te discussiëren over de veiligheid van de wijk. De samenstelling van het panel is nog niet voor 100 % bekend, maar in ieder geval zullen er afgevaardigden zijn van Gemeente, Politie, Welzijn en Centrada. Bij de enquête kunt u aangeven dat u komt. Dit kunt u ook doen via onze contactpagina. Daar kunt u zich...

Workshop “Uitkomen met je inkomen”

Op woensdag 29 mei van 14.45 tot 16.45 uur organiseerden MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) en de wijkraad Kustwijk de workshop “Uitkomen met inkomen” in het buurtcentrum de Dukdalf, Punter 35-27. Deze workshop is bestemd voor mensen die hun administratie (beter) willen ordenen of meer inzicht willen hebben in hun inkomsten en uitgaven. Maar ook voor die welke een maandbegroting willen maken. Kortom: wilt u overzicht hebben en houden over uw geld en geldzaken. U kunt zich voor deze workshop via ons aanmeldformulier aanmelden en bij voldoende interesse gaan we een nieuwe datum prikken. U kunt u ook aanmelden op tijdens het wekelijkse inloopspreek op woensdag van 13.00-14.00 uur in het buurtcentrum De Dukdalf. Tijdens de workshop komen onder andere de volgende zaken aan de orde: Geef ik teveel uit? Waar blijft mijn geld? Hoe kan ik geld overhouden? Hoe voorkom ik geldproblemen? Hoe kan ik schulden aflossen? Hoe krijg ik overzicht over mijn inkomsten en uitgaven? Hoe maak ik een maandbegroting? Hoe maak ik financiële keuzes. De workshop wordt gegeven door een budgetcoach van het MDF, die alles weet over financiële zelfredzaamheid en die u ook van alles kan vragen. Bovendien krijgt u informatie mee die u thuis nog eens rustig kan nalezen. Wilt u meer weten over de workshop neem dan contact op met de groepswerkcoördinator van het MDF, Inge Rijpma, telefoonnummer 06-13966856 of via de mail...

Workshop Recht op geld

Naar aanleiding van het eerdere succes organiseren MDF en de wijkraad Kustwijk bij voldoende aanmeldingen opnieuw de workshop Recht op Geld in het buurtcentrum de Dukdalf, Punter 35-27. De datum is nog niet bekend, maar wie zich inschrijft krijgt daar berichht van. Is uw inkomen niet zo hoog? Dan heeft u misschien recht op toeslagen, voorzieningen en kwijtscheldingen. Dat uitzoeken is lastig. Wilt u weten waar u recht op heeft en hoe dat in zijn werk gaat? Meldt u dan aan voor deze workshop. Inhoud van de workshop De workshop geeft antwoord op vragen als: Op welke toeslagen, voorzieningen en kwijtscheldingen heb ik recht? Hoe kan ik deze voorzieningen aanvragen? Aan welke regels moet ik me dan houden? Welke wijzigingen moet ik dan doorgeven? De workshop duurt 2 uur. We praten over deze onderwerpen                             Aanvulling op het inkomen Bijstand Toeslagenwet Toeslagen van de belastingdienst Huurtoeslag Zorgtoeslag Kindgebonden Budget Kinderopvangtoeslag Inkomstenbelasting Aangifte, teruggave en betalen Voorlopige aanslag Kwijtschelding Gemeentebelasting Waterschap (GBLT) Voorzieningen voor mensen met een laag inkomen Collectieve zorgverzekering Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Woonkostentoeslag Bijzondere bijstand Individuele inkomenstoeslag Beslagvrije voet Hoeveel houdt u over als een deurwaarder beslag op uw inkomen legt?   Informatie over de workshop De workshop wordt verzorgd door sociaal raadsvrouw Hannie van Blitterswijk. Zij weet alles over regelingen en voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. U kunt dan ook van alles vragen. U krijgt een boekje mee met informatie en handige websites. Daarin kunt u alles nog eens rustig nalezen. Ook hoort u waar u terecht kunt voor meer informatie, advies en hulp.   Meer weten Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen...