18 oktober Fietsverlichtingsactie

Verlichtingsactie Kustwijk & Handige Harry’s gezocht. De wijkraad Kustwijk biedt als onderdeel van het landelijke project “ANWB Fietsverlichtingsactie!” op donderdag 18 oktober van 14.30 tot 19.00 uur de mogelijkheid van een vrijwillige en gratis fietscontrole. Hierbij vindt controle plaats op de veiligheid van de fiets, onder andere op de verlichting, remmen en stuur. Voor defecte verlichting is een beperkte hoeveelheid lampjes beschikbaar die gratis worden gemonteerd. Van andere gebreken krijgt de eigenaar een lijst mee met het advies deze te (laten) repareren. De fietscontrole vindt plaats op het parkeerterrein bij buurthuis De Dukdalf, Punter 35-27, 8242 EK Lelystad. Goed verlicht zijn is van levensbelang. Niet alleen voor automobilisten, maar ook voor jou als fietser. Nog veel te vaak gaan fietsers niet goed verlicht door het verkeer en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Wist je dat de kans op een aanrijding met 20% afneemt met goede fietsverlichting? Dus: Zorg dat je licht aan staat! Meer info op www.anwb.nl/lichtbrigade. Voor deze zinvolle actie kunnen we nog wel een paar vrijwilligers gebruiken. Technische kennis is niet vereist en je hoeft geen Harry te heten; Joke of Wim of iets anders mag ook. Wij zorgen voor koffie/thee en broodjes en na afloop ligt een presentje klaar. Opgeven kan op...

Opstelplaatsen HVC containers

Op onderstaande plattegrond staan de opstelplaatsen voor de afvalcontainers in kleine blauwe bokjes. Het advies is in te zoomen op de gewenste plek omdat het in het totale overzicht moeilijk te zien is. Opstelplaatsen...

Olga Smit (de knusse koffiekan) Kustwijker van de maand.

Voor tientallen bewoners is de donderdagochtend een van de hoogtepunten van de week. Dan is er al meer dan 8 jaar een bijeenkomst onder de toepasselijke naam “De knusse koffiekan”.  Natuurlijk is er dan koffie met een koekje, maar wat de deelnemers daar vooral vinden is gezelligheid. In een vertrouwde omgeving even lekker bijpraten over de afgelopen week en wat de komende dagen staat te gebeuren. Maar ook is er altijd wel iemand te vinden voor een potje sjoelen, rummikub of scrabbel. En wil je iets gaan tekenen of schilderen dan is dat geen probleem. Oorspronkelijk was het een activiteit in de Kustwijk en werden deze bijeenkomsten in het buurthuis De Dukdalf in de Punter gehouden. Door de verbouwing is men nu uitgeweken naar de Hanzeborg. Maar men hoopt dat het nieuwe gebouw snel gereed is en men weer terug kan naar de oude locatie, omdat de afstand naar de Hanzeborg voor een aantal vaste deelnemers te groot is. Al vanaf het begin is Olga Smit de drijvende kracht achter deze activiteit. Zonder hulp van professionals zorgt zij ervoor dat mensen niet vereenzamen en de kans krijgen (nieuwe) kontakten op te bouwen en te onderhouden. De enige steun is een financiële bijdrage uit het Beter Buurt budget van de gemeente. Reden voor het bestuur van de wijkraad Kustwijk om Olga eens in het zonnetje te zetten en met een bos bloemen en een cadeaubon te bedanken voor haar jarenlange inzet. De knusse koffiekan is elke donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur in de Hanzeborg. Wil u en keer langskomen dan bent u van harte welkom. De Kustwijker van...

Birgit Caminada Kustwijker van de Maand.

Al vanaf 2013 verricht de Stichting Zuiderzee Zwerfdieren aan de Jol 11-22 prima werk door het opvangen van zwerfdieren. Maar ook is dar plek voor verwilderde, getraumatiseerde of achtergelaten dieren en dieren waarvoor de eigenaar niet meer kan zorgen.  Na de opvang krijgen alle dieren een medische check en de nodige vaccinaties. Bij probleem dieren wordt een (re)socialisatieproces gestart in de opvang zelf of bij een gastgezin. Tenslotte gaat men zorgen dat deze dieren weer in een liefdevol huis een nieuwe start kunnen maken. Daarbij draait deze stichting volledig op een team van vrijwilligers en op financiële steun via donaties en sponsoring (meer info op www.zuiderzeezwerfdieren.nl). Reden voor het bestuur van de Wijkraad Kustwijk om de prijs “Kustwijker van de Maand” deze keer toe te kennen aan Birgit Caminada, oprichtster en drijvende kracht achter deze stichting. Op 3 juli werd de prijs bestaande uit een cadeaubon en een bos bloemen aan haar uitgereikt. Wij wensen haar veel succes met haar werk en hopen dat de bewoners en bedrijfsleven haar blijven steunen, zowel in daad (vrijwilligers en adoptanten) als financieel. De “Kustwijker van de Maand” wordt mogelijk gemaakt door het gemeentelijk project “Mensen maken de Buurt”. Weet u iemand in de Kustwijk die zich op vrijwillige basis inzet voor zijn omgeving, kunt u deze persoon nomineren op...

Kustparkfeest een succes.

Een aantal jaren geleden stond het grootste deel van het Kustpark op de nominatie om plaats te maken voor een torenflat. Gelukkig zag menop tijd het nut van het park in en bleef het behouden. De wijkraad organiseerde op zondag 28 mei in het park een feest, met een bijdrage uit het “Mensen maken de Buurt” -budget. Het doel van het feest was tweeledig. Allereerst wilden we de jeugd uit de Kustwijk kennis laten maken met de natuur. Het tweede doel was van de bewoners – waaronder de jonge bewoners – te horen welke ideeën zij hadden om het park nog aantrekkelijker te maken. Veel Kustwijkers , jong en oud wisten de weg te vinden naar het Kustpark. Onder stralend weer kon men kennismaken met verschillende facetten van de natuur en tegelijk genieten van het park. Zo gingen bij de stand met roofvogels, veel bezoekers op de foto met een gevaarlijk uitziende vogel op de arm. Maar ook liet men zich bij de stand over bijen informeren wat deze insecten allemaal in huis hebben, waaronder natuurlijk het maken van honing. Weer even verder werd uitgelegd hoe en waarom vogels geringd worden en konden de kinderen zien hoe een vangnet werkt, door namaak vogels in het net te werpen. Bij de stand van de Ruiltuin kreeg men te horen hoe dit initiatief in het Bultpark is ontstaan en hoe bewoners daarvan gebruik kunnen maken (idee voor een dependance in het Kustpark???). En dan was er nog een stand met reptielen en een heeeeele grote wandelende tak en dito slak. Maar ook kon de jeugd deelnemen aan een speurtocht of hun...