18 oktober Fietsverlichtingsactie

Verlichtingsactie Kustwijk & Handige Harry’s gezocht. De wijkraad Kustwijk biedt als onderdeel van het landelijke project “ANWB Fietsverlichtingsactie!” op donderdag 18 oktober van 14.30 tot 19.00 uur de mogelijkheid van een vrijwillige en gratis fietscontrole. Hierbij vindt controle plaats op de veiligheid van de fiets, onder andere op de verlichting, remmen en stuur. Voor defecte verlichting is een beperkte hoeveelheid lampjes beschikbaar die gratis worden gemonteerd. Van andere gebreken krijgt de eigenaar een lijst mee met het advies deze te (laten) repareren. De fietscontrole vindt plaats op het parkeerterrein bij buurthuis De Dukdalf, Punter 35-27, 8242 EK Lelystad. Goed verlicht zijn is van levensbelang. Niet alleen voor automobilisten, maar ook voor jou als fietser. Nog veel te vaak gaan fietsers niet goed verlicht door het verkeer en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Wist je dat de kans op een aanrijding met 20% afneemt met goede fietsverlichting? Dus: Zorg dat je licht aan staat! Meer info op www.anwb.nl/lichtbrigade. Voor deze zinvolle actie kunnen we nog wel een paar vrijwilligers gebruiken. Technische kennis is niet vereist en je hoeft geen Harry te heten; Joke of Wim of iets anders mag ook. Wij zorgen voor koffie/thee en broodjes en na afloop ligt een presentje klaar. Opgeven kan op...

Nieuwsbrieven Groot Onderhoud Jol Zuid.

  Nieuwsbrief 1 – verstuurd op 30 november 2017  Beste bewoners, Zoals u misschien al heeft gezien, is het Groot Onderhoud voor het deel Jol-Zuid deze week begonnen. Op dit moment is de planning dat in week 14 van 2018 (1ste week van april) een en ander gereed is. In overleg met de gemeente en de firma Van der Weerd Grafhorst(aannemer) gaat de wijkraad regelmatig nieuwbrieven versturen over de voortgang van het project. Zo is het project opgedeeld in 4 clusters en per cluster in afzonderlijke straten of delen. Op korte termijn verwachten wij een overzicht met de indeling in clusters en de (voorlopige) planning te kunnen rondsturen. In de nieuwsbrieven zullen we de voortgang vermelden, maar ook de activiteiten die op korte termijn gaan plaatsvinden, waaronder de afsluiting van (delen) van straten.  Op deze manier kunnen wij u informeren wanneer men bij u aan de slag gaat, maar ook wat er in de omliggende straten speelt. Ook aan andere zaken, zoals bijvoorbeeld zand voor de ophoging van de eigen oprit, of veel voorkomende vragen, zal aandacht worden besteed. Wilt u de nieuwsbrieven over het Groot Onderhoud Jol-Zuid niet (meer) ontvangen, meldt ons dat en wij halen u van de verzendlijst. Met vriendelijke groet, Wijkraad Kustwijk Lelystad    Nieuwsbrief 2 – verstuurd op 22 januari 2018  Beste bewoners, Op dit moment is men op verschillende plaatsen  druk aan de slag met de uitvoering van het groot Onderhoud in Jol-Zuid. Voor alle duidelijkheid hebben we een overzicht van het gebied en de geplande werkzaamheden op onze site geplaatst. Bij de uitvoering kunnen veranderingen optreden naar aanleiding en/of  overleg met de bewoners....

Overzichtskaart Groot Onderhoud Jol Zuid.

December 2017 is gestart met het groot onderhoud Jol-Zuid. Dit betreft de straten Jol 10 t/m 16 met uitzondering van Jol 11. Hieronder staat een overzichtskaart van het gebied en de geplande werkzaamheden. Veranderingen in dit ontwerp zijn soms onvermijdelijk en nodig. Daarbij is het streven om zoveel mogelijk rekening te houden met de verzoeken van de bewoners. Vandaar dat aan de publicatie van dit ontwerp geen rechten ontleent kunnen worden. (Voor een overzicht van de planning en voortgang van de werkzaamheden Klik...

Planning Groot Onderhoud Jol zuid

Planning en voortgang. In december is gestart met de werkzaamheden van het Groot Onderhoud Jol-Zuid. (Voor een overzichtskaart van het gebied Klik hier). De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Van der Weerd Grafhorst BV. Hieronder ziet u een overzicht wanneer werkzaamheden voor een (deel van de) straat gepland staan (ligt blauw), maar ook welk deel in uitvoering is (geel) en welk deel gereed (groen). Deze planning kan door verschillende omstandigheden – waaronder het weer – aangepast ...

Groot Onderhoud Jol-Zuid

Na een aantal keren te zijn uitgesteld is het Groot Onderhoud voor een deel van het zuidelijk gedeelte van de Jol in december 2017 gestart. (Klik hier voor een overzicht van het gebied)  Voorafgaande daaraan zijn is bewonersavonden gehouden waar ideeën werden uitgewisseld. De wijkraad Kustwijk heeft de taak op zich genomen om regelmatig via nieuwsbrieven bewoners van de Jol te informeren.  Dit betreft alleen de bewoners van de Jol waarvan de wijkraad over een actueel e-mailadres beschikt.  Wilt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, maak dan gebruik van onze contactpagina en we nemen u op in de mailing. U kunt ten allen tijde u weer laten uitschrijven. De werkzaamheden zijn nog maar redelijk kort bezig en hebben zich voornamelijk gericht op Jol 16 en Jol 14. Als u HIER klikt komt u bij een zo actueel mogelijk planningsoverzicht. Hieronder staan een aantal foto’s die een beeld geven van de huidige situatie van het speelplaatsje aan de Jol 14. Heeft u ook foto’s van bijvoorbeeld de werkzaamheden of van de straat zoals die was en hoe die is geworden stuur ons die toe via onze contactpagina. Onder de inzenders verloten we een...