Bestuur

De wijkraad Kustwijk is een stichting en staat ingeschreven bij de KvK. Dat betekent dat er geen leden zijn zoals in een vereniging. Het bestuur wordt dan ook niet gekozen, maar bestaat uit bewoners van de Kustwijk die zich willen inzetten voor een leefbare wijk.
Goede contacten met de bewoners zijn voor het functioneren van de wijkraad essentieel . Daarvoor hebben we buurt-ambassadeurs die namens de wijkraad de ogen en oren zijn in de buurten. Ook gebruiken we deze website voor zowel informatie naar de bewoners over datgene wat speelt in de wijk maar ook om te horen wat er bij bewoners leeft . Daarnaast hebben we goede contacten met de gemeente Lelystad, de stichting Welzijn, de wijkagent en andere instellingen.
Regelmatig is er overleg met de andere wijkraden in Lelystad, waarmee we samen gemeenschappelijke zaken oppakken en ervaringen uitwisselen.

Het wijkpreventieteam is al jaren een succesvol project van de wijkraad, waar we erg trots op zijn.
Na een lange periode slapend te zijn geweest, wil de wijkraad nu weer actief in de buurt zijn. De focus voor 2017 is gericht op het verbeteren van het contact met de bewoners.
Het bestuur bestaat thans uit:

Dick Komen – voorzitter/penningmeester

Belinda Sloove – secretaris

Ed Bos – 2de voorzitter

Indra Meier – lid

Sjouke Althuisius – lid

We zoeken nog steeds bewoners die deel uit willen maken van de leukste wijkraad van Lelystad en omgeving. Alles wat we van u vragen is betrokkenheid en enthousiasme.

Wilt u meer informatie of zich aanmelden,  klik hier.