Start Make-Over Jolplein.

De afgelopen 2 jaar hebben studenten van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen aan de bewoners (en bezoekers) van de Jol gevraagd naar hun ideeen hoe het Jolplein leuker gemaakt kon worden. Aaqn de hand van de reacties – ook ver de kinderen – gaan we nu starten om stap voor stap het plein een beter aanzien te geven. De eerste stap zal zijn dat er op 30 november as om het plein bosjes/struiken komen. Hiermee komt er een afscheiding met de weg en het fietspad, wat het gevoel geeft dat het echt een plein is. Tevens kan het dan niet meer als parkeerplaats gebruikt worden. Natuurlijk komen er voor voetgangers wel doorgangen. Omdat het opknappen als uitgangspunt heeft “Jolplein – Ons plein”, hebben de bewoners niet alleen een belangrijke stem hebben in hoe het plein eruit gaat zien, maar helpen ook bij de tot standkoming. Daarom kunnen bewoners zich aanmelden op het e-mailadres jolplein@kustwijk.nl om te komen...

Afsluiting Jol 24.

In de Jol 24 t.h.v. nummer 18 is een calamiteit aan de riool ontstaan. Hierdoor is Jol 24 t.h.v. nummer 18 gestremd voor verkeer. Vanaf Jol 25 is een tijdelijke toegang gemaakt en eenrichtingsverkeer Jol 24 tijdelijk...

Workshop “Uitkomen met je inkomen”

Op woensdag 29 mei van 14.45 tot 16.45 uur organiseerden MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) en de wijkraad Kustwijk de workshop “Uitkomen met inkomen” in het buurtcentrum de Dukdalf, Punter 35-27. Deze workshop is bestemd voor mensen die hun administratie (beter) willen ordenen of meer inzicht willen hebben in hun inkomsten en uitgaven. Maar ook voor die welke een maandbegroting willen maken. Kortom: wilt u overzicht hebben en houden over uw geld en geldzaken. U kunt zich voor deze workshop via ons aanmeldformulier aanmelden en bij voldoende interesse gaan we een nieuwe datum prikken. U kunt u ook aanmelden op tijdens het wekelijkse inloopspreek op woensdag van 13.00-14.00 uur in het buurtcentrum De Dukdalf. Tijdens de workshop komen onder andere de volgende zaken aan de orde: Geef ik teveel uit? Waar blijft mijn geld? Hoe kan ik geld overhouden? Hoe voorkom ik geldproblemen? Hoe kan ik schulden aflossen? Hoe krijg ik overzicht over mijn inkomsten en uitgaven? Hoe maak ik een maandbegroting? Hoe maak ik financiële keuzes. De workshop wordt gegeven door een budgetcoach van het MDF, die alles weet over financiële zelfredzaamheid en die u ook van alles kan vragen. Bovendien krijgt u informatie mee die u thuis nog eens rustig kan nalezen. Wilt u meer weten over de workshop neem dan contact op met de groepswerkcoördinator van het MDF, Inge Rijpma, telefoonnummer 06-13966856 of via de mail...

Workshop Recht op geld

Naar aanleiding van het eerdere succes organiseren MDF en de wijkraad Kustwijk bij voldoende aanmeldingen opnieuw de workshop Recht op Geld in het buurtcentrum de Dukdalf, Punter 35-27. De datum is nog niet bekend, maar wie zich inschrijft krijgt daar berichht van. Is uw inkomen niet zo hoog? Dan heeft u misschien recht op toeslagen, voorzieningen en kwijtscheldingen. Dat uitzoeken is lastig. Wilt u weten waar u recht op heeft en hoe dat in zijn werk gaat? Meldt u dan aan voor deze workshop. Inhoud van de workshop De workshop geeft antwoord op vragen als: Op welke toeslagen, voorzieningen en kwijtscheldingen heb ik recht? Hoe kan ik deze voorzieningen aanvragen? Aan welke regels moet ik me dan houden? Welke wijzigingen moet ik dan doorgeven? De workshop duurt 2 uur. We praten over deze onderwerpen                             Aanvulling op het inkomen Bijstand Toeslagenwet Toeslagen van de belastingdienst Huurtoeslag Zorgtoeslag Kindgebonden Budget Kinderopvangtoeslag Inkomstenbelasting Aangifte, teruggave en betalen Voorlopige aanslag Kwijtschelding Gemeentebelasting Waterschap (GBLT) Voorzieningen voor mensen met een laag inkomen Collectieve zorgverzekering Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Woonkostentoeslag Bijzondere bijstand Individuele inkomenstoeslag Beslagvrije voet Hoeveel houdt u over als een deurwaarder beslag op uw inkomen legt?   Informatie over de workshop De workshop wordt verzorgd door sociaal raadsvrouw Hannie van Blitterswijk. Zij weet alles over regelingen en voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. U kunt dan ook van alles vragen. U krijgt een boekje mee met informatie en handige websites. Daarin kunt u alles nog eens rustig nalezen. Ook hoort u waar u terecht kunt voor meer informatie, advies en hulp.   Meer weten Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen...

Wandelen in de Kustwijk

Iedere maandag start om 10.00 uur (tot 11.00 uur) vanaf De Dukdalf een wandeling onder leiding van een professionele coach van OpenJeHart. Dit is gratis. Iedereen kan aansluiten. Om 11.00 uur is er de mogelijkheid om aansluitend koffie en thee te drinken in De Dukdalf. Ook dit is gratis (en geldt overigens ook voor mensen die niet mee wandelen). OpenJeHart wil mensen letterlijk en figuurlijk in beweging krijgen. Dit doen zij door wandelingen te organiseren in de buurt maar ook door middel van andere activiteiten. Er worden themabijeenkomsten georganiseerd, weekenduitjes en iedere maand wordt er gezamenlijk gegeten (tegen een kleine vergoeding). Ook zijn er creatieve salons. Ben jij ook op zoek naar nieuwe sociale contacten? Kijk voor meer informatie op de website van OpenJeHart: www.openjehart.nu. En sluit lekker aan bij de wandelgroep op maandag. We zien je...

Opstelplaatsen HVC containers

Op onderstaande plattegrond staan de opstelplaatsen voor de afvalcontainers in kleine blauwe bokjes. Het advies is in te zoomen op de gewenste plek omdat het in het totale overzicht moeilijk te zien is. Opstelplaatsen...

Birgit Caminada Kustwijker van de Maand.

Al vanaf 2013 verricht de Stichting Zuiderzee Zwerfdieren aan de Jol 11-22 prima werk door het opvangen van zwerfdieren. Maar ook is dar plek voor verwilderde, getraumatiseerde of achtergelaten dieren en dieren waarvoor de eigenaar niet meer kan zorgen.  Na de opvang krijgen alle dieren een medische check en de nodige vaccinaties. Bij probleem dieren wordt een (re)socialisatieproces gestart in de opvang zelf of bij een gastgezin. Tenslotte gaat men zorgen dat deze dieren weer in een liefdevol huis een nieuwe start kunnen maken. Daarbij draait deze stichting volledig op een team van vrijwilligers en op financiële steun via donaties en sponsoring (meer info op www.zuiderzeezwerfdieren.nl). Reden voor het bestuur van de Wijkraad Kustwijk om de prijs “Kustwijker van de Maand” deze keer toe te kennen aan Birgit Caminada, oprichtster en drijvende kracht achter deze stichting. Op 3 juli werd de prijs bestaande uit een cadeaubon en een bos bloemen aan haar uitgereikt. Wij wensen haar veel succes met haar werk en hopen dat de bewoners en bedrijfsleven haar blijven steunen, zowel in daad (vrijwilligers en adoptanten) als financieel. De “Kustwijker van de Maand” wordt mogelijk gemaakt door het gemeentelijk project “Mensen maken de Buurt”. Weet u iemand in de Kustwijk die zich op vrijwillige basis inzet voor zijn omgeving, kunt u deze persoon nomineren op...

Kustparkfeest een succes.

Een aantal jaren geleden stond het grootste deel van het Kustpark op de nominatie om plaats te maken voor een torenflat. Gelukkig zag menop tijd het nut van het park in en bleef het behouden. De wijkraad organiseerde op zondag 28 mei in het park een feest, met een bijdrage uit het “Mensen maken de Buurt” -budget. Het doel van het feest was tweeledig. Allereerst wilden we de jeugd uit de Kustwijk kennis laten maken met de natuur. Het tweede doel was van de bewoners – waaronder de jonge bewoners – te horen welke ideeën zij hadden om het park nog aantrekkelijker te maken. Veel Kustwijkers , jong en oud wisten de weg te vinden naar het Kustpark. Onder stralend weer kon men kennismaken met verschillende facetten van de natuur en tegelijk genieten van het park. Zo gingen bij de stand met roofvogels, veel bezoekers op de foto met een gevaarlijk uitziende vogel op de arm. Maar ook liet men zich bij de stand over bijen informeren wat deze insecten allemaal in huis hebben, waaronder natuurlijk het maken van honing. Weer even verder werd uitgelegd hoe en waarom vogels geringd worden en konden de kinderen zien hoe een vangnet werkt, door namaak vogels in het net te werpen. Bij de stand van de Ruiltuin kreeg men te horen hoe dit initiatief in het Bultpark is ontstaan en hoe bewoners daarvan gebruik kunnen maken (idee voor een dependance in het Kustpark???). En dan was er nog een stand met reptielen en een heeeeele grote wandelende tak en dito slak. Maar ook kon de jeugd deelnemen aan een speurtocht of hun...