Workshop “Uitkomen met je inkomen”

Op woensdag 29 mei van 14.45 tot 16.45 uur organiseerden MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) en de wijkraad Kustwijk de workshop “Uitkomen met inkomen” in het buurtcentrum de Dukdalf, Punter 35-27. Deze workshop is bestemd voor mensen die hun administratie (beter) willen ordenen of meer inzicht willen hebben in hun inkomsten en uitgaven. Maar ook voor die welke een maandbegroting willen maken. Kortom: wilt u overzicht hebben en houden over uw geld en geldzaken. U kunt zich voor deze workshop via ons aanmeldformulier aanmelden en bij voldoende interesse gaan we een nieuwe datum prikken. U kunt u ook aanmelden op tijdens het wekelijkse inloopspreek op woensdag van 13.00-14.00 uur in het buurtcentrum De Dukdalf. Tijdens de workshop komen onder andere de volgende zaken aan de orde: Geef ik teveel uit? Waar blijft mijn geld? Hoe kan ik geld overhouden? Hoe voorkom ik geldproblemen? Hoe kan ik schulden aflossen? Hoe krijg ik overzicht over mijn inkomsten en uitgaven? Hoe maak ik een maandbegroting? Hoe maak ik financiële keuzes. De workshop wordt gegeven door een budgetcoach van het MDF, die alles weet over financiële zelfredzaamheid en die u ook van alles kan vragen. Bovendien krijgt u informatie mee die u thuis nog eens rustig kan nalezen. Wilt u meer weten over de workshop neem dan contact op met de groepswerkcoördinator van het MDF, Inge Rijpma, telefoonnummer 06-13966856 of via de mail...

Workshop Recht op geld

Naar aanleiding van het eerdere succes organiseren MDF en de wijkraad Kustwijk bij voldoende aanmeldingen opnieuw de workshop Recht op Geld in het buurtcentrum de Dukdalf, Punter 35-27. De datum is nog niet bekend, maar wie zich inschrijft krijgt daar berichht van. Is uw inkomen niet zo hoog? Dan heeft u misschien recht op toeslagen, voorzieningen en kwijtscheldingen. Dat uitzoeken is lastig. Wilt u weten waar u recht op heeft en hoe dat in zijn werk gaat? Meldt u dan aan voor deze workshop. Inhoud van de workshop De workshop geeft antwoord op vragen als: Op welke toeslagen, voorzieningen en kwijtscheldingen heb ik recht? Hoe kan ik deze voorzieningen aanvragen? Aan welke regels moet ik me dan houden? Welke wijzigingen moet ik dan doorgeven? De workshop duurt 2 uur. We praten over deze onderwerpen                             Aanvulling op het inkomen Bijstand Toeslagenwet Toeslagen van de belastingdienst Huurtoeslag Zorgtoeslag Kindgebonden Budget Kinderopvangtoeslag Inkomstenbelasting Aangifte, teruggave en betalen Voorlopige aanslag Kwijtschelding Gemeentebelasting Waterschap (GBLT) Voorzieningen voor mensen met een laag inkomen Collectieve zorgverzekering Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Woonkostentoeslag Bijzondere bijstand Individuele inkomenstoeslag Beslagvrije voet Hoeveel houdt u over als een deurwaarder beslag op uw inkomen legt?   Informatie over de workshop De workshop wordt verzorgd door sociaal raadsvrouw Hannie van Blitterswijk. Zij weet alles over regelingen en voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. U kunt dan ook van alles vragen. U krijgt een boekje mee met informatie en handige websites. Daarin kunt u alles nog eens rustig nalezen. Ook hoort u waar u terecht kunt voor meer informatie, advies en hulp.   Meer weten Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen...

Wandelen in de Kustwijk

Iedere maandag start om 10.00 uur (tot 11.00 uur) vanaf De Dukdalf een wandeling onder leiding van een professionele coach van OpenJeHart. Dit is gratis. Iedereen kan aansluiten. Om 11.00 uur is er de mogelijkheid om aansluitend koffie en thee te drinken in De Dukdalf. Ook dit is gratis (en geldt overigens ook voor mensen die niet mee wandelen). OpenJeHart wil mensen letterlijk en figuurlijk in beweging krijgen. Dit doen zij door wandelingen te organiseren in de buurt maar ook door middel van andere activiteiten. Er worden themabijeenkomsten georganiseerd, weekenduitjes en iedere maand wordt er gezamenlijk gegeten (tegen een kleine vergoeding). Ook zijn er creatieve salons. Ben jij ook op zoek naar nieuwe sociale contacten? Kijk voor meer informatie op de website van OpenJeHart: www.openjehart.nu. En sluit lekker aan bij de wandelgroep op maandag. We zien je...

Zitdansen

Zitdansen Leuk, gezond en gezellig. Dat zijn de drie pijlers van zitdansen. Iedereen kan dansen ongeacht leeftijd, conditie of beperking. De stoel is slechts een hulpmiddel bij het zitdansen, die biedt ondersteuning om te dansen. Zittend kun je zoveel doen, je gebruikt al je spiergroepen. Ieder danst naar zijn eigen kunnen, in zijn eigen tempo en vult zijn eigen creativiteit en expressie in. Zitdansen is ook goed geschikt voor mensen met en beperking, zoals Parkinson, Reuma, MS of Alzheimer. Eigenlijk is zitdans goed voor iedereen die in het gewone danscircuit zijn weg niet zo makkelijk kan vinden. De lestijd is op de maandag om 11.15 uur tot 12.15 uur in De Dukdalf. Aansluitend kunnen we gezellig koffie/thee drinken. Een strippenkaart voor 5 lessen (bij afwezigheid hoeft de les niet betaald te worden) kost € 27,25. Tot de zomer speciale aanbieding: Met 2 personen zitdansen betekent voor beide dansers 50% korting. Twee voor de prijs van één. Zitdansen wordt gegeven door Monique Goffree. Iedereen is van harte welkom om een keer gratis kennis te maken met...

Knusse Koffiekan

Elke donderdag van 10.00-12.00 uur staat in het wijkcentrum de Dukdalf de Knusse Koffiekan klaar voor bewoners uit de omliggende wijken. In een ontspannen omgeving en een sfeer van saamhorigheid ontmoeten bewoners elkaar. Onder het genot van een kopje koffie/thee met een koekje is er altijd een luisterend oor en een goed gesprek. Maar ook de tijd voor een spelletje of een creatieve activiteit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met...

De Knusse Koffie Kan

Elke donderdagochtend is er van 10.00 tot 11.30 in de MFA de Hanzeborg  de Knusse Koffiekan. De doelstelling is om net alleen koffie te schenken maar ook aandacht aan een ieder die dit vrije inloop uur wil bezoeken.