18 oktober Fietsverlichtingsactie

Verlichtingsactie Kustwijk & Handige Harry’s gezocht. De wijkraad Kustwijk biedt als onderdeel van het landelijke project “ANWB Fietsverlichtingsactie!” op donderdag 18 oktober van 14.30 tot 19.00 uur de mogelijkheid van een vrijwillige en gratis fietscontrole. Hierbij vindt controle plaats op de veiligheid van de fiets, onder andere op de verlichting, remmen en stuur. Voor defecte verlichting is een beperkte hoeveelheid lampjes beschikbaar die gratis worden gemonteerd. Van andere gebreken krijgt de eigenaar een lijst mee met het advies deze te (laten) repareren. De fietscontrole vindt plaats op het parkeerterrein bij buurthuis De Dukdalf, Punter 35-27, 8242 EK Lelystad. Goed verlicht zijn is van levensbelang. Niet alleen voor automobilisten, maar ook voor jou als fietser. Nog veel te vaak gaan fietsers niet goed verlicht door het verkeer en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Wist je dat de kans op een aanrijding met 20% afneemt met goede fietsverlichting? Dus: Zorg dat je licht aan staat! Meer info op www.anwb.nl/lichtbrigade. Voor deze zinvolle actie kunnen we nog wel een paar vrijwilligers gebruiken. Technische kennis is niet vereist en je hoeft geen Harry te heten; Joke of Wim of iets anders mag ook. Wij zorgen voor koffie/thee en broodjes en na afloop ligt een presentje klaar. Opgeven kan op...

Nieuwsbrieven Groot Onderhoud Jol Zuid.

  Nieuwsbrief 1 – verstuurd op 30 november 2017  Beste bewoners, Zoals u misschien al heeft gezien, is het Groot Onderhoud voor het deel Jol-Zuid deze week begonnen. Op dit moment is de planning dat in week 14 van 2018 (1ste week van april) een en ander gereed is. In overleg met de gemeente en de firma Van der Weerd Grafhorst(aannemer) gaat de wijkraad regelmatig nieuwbrieven versturen over de voortgang van het project. Zo is het project opgedeeld in 4 clusters en per cluster in afzonderlijke straten of delen. Op korte termijn verwachten wij een overzicht met de indeling in clusters en de (voorlopige) planning te kunnen rondsturen. In de nieuwsbrieven zullen we de voortgang vermelden, maar ook de activiteiten die op korte termijn gaan plaatsvinden, waaronder de afsluiting van (delen) van straten.  Op deze manier kunnen wij u informeren wanneer men bij u aan de slag gaat, maar ook wat er in de omliggende straten speelt. Ook aan andere zaken, zoals bijvoorbeeld zand voor de ophoging van de eigen oprit, of veel voorkomende vragen, zal aandacht worden besteed. Wilt u de nieuwsbrieven over het Groot Onderhoud Jol-Zuid niet (meer) ontvangen, meldt ons dat en wij halen u van de verzendlijst. Met vriendelijke groet, Wijkraad Kustwijk Lelystad    Nieuwsbrief 2 – verstuurd op 22 januari 2018  Beste bewoners, Op dit moment is men op verschillende plaatsen  druk aan de slag met de uitvoering van het groot Onderhoud in Jol-Zuid. Voor alle duidelijkheid hebben we een overzicht van het gebied en de geplande werkzaamheden op onze site geplaatst. Bij de uitvoering kunnen veranderingen optreden naar aanleiding en/of  overleg met de bewoners....

Overzichtskaart Groot Onderhoud Jol Zuid.

December 2017 is gestart met het groot onderhoud Jol-Zuid. Dit betreft de straten Jol 10 t/m 16 met uitzondering van Jol 11. Hieronder staat een overzichtskaart van het gebied en de geplande werkzaamheden. Veranderingen in dit ontwerp zijn soms onvermijdelijk en nodig. Daarbij is het streven om zoveel mogelijk rekening te houden met de verzoeken van de bewoners. Vandaar dat aan de publicatie van dit ontwerp geen rechten ontleent kunnen worden. (Voor een overzicht van de planning en voortgang van de werkzaamheden Klik...

Planning Groot Onderhoud Jol zuid

Planning en voortgang. In december is gestart met de werkzaamheden van het Groot Onderhoud Jol-Zuid. (Voor een overzichtskaart van het gebied Klik hier). De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Van der Weerd Grafhorst BV. Hieronder ziet u een overzicht wanneer werkzaamheden voor een (deel van de) straat gepland staan (ligt blauw), maar ook welk deel in uitvoering is (geel) en welk deel gereed (groen). Deze planning kan door verschillende omstandigheden – waaronder het weer – aangepast ...

Groot Onderhoud Jol-Zuid

Na een aantal keren te zijn uitgesteld is het Groot Onderhoud voor een deel van het zuidelijk gedeelte van de Jol in december 2017 gestart. (Klik hier voor een overzicht van het gebied)  Voorafgaande daaraan zijn is bewonersavonden gehouden waar ideeën werden uitgewisseld. De wijkraad Kustwijk heeft de taak op zich genomen om regelmatig via nieuwsbrieven bewoners van de Jol te informeren.  Dit betreft alleen de bewoners van de Jol waarvan de wijkraad over een actueel e-mailadres beschikt.  Wilt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, maak dan gebruik van onze contactpagina en we nemen u op in de mailing. U kunt ten allen tijde u weer laten uitschrijven. De werkzaamheden zijn nog maar redelijk kort bezig en hebben zich voornamelijk gericht op Jol 16 en Jol 14. Als u HIER klikt komt u bij een zo actueel mogelijk planningsoverzicht. Hieronder staan een aantal foto’s die een beeld geven van de huidige situatie van het speelplaatsje aan de Jol 14. Heeft u ook foto’s van bijvoorbeeld de werkzaamheden of van de straat zoals die was en hoe die is geworden stuur ons die toe via onze contactpagina. Onder de inzenders verloten we een...

Olga Smit (de knusse koffiekan) Kustwijker van de maand.

Voor tientallen bewoners is de donderdagochtend een van de hoogtepunten van de week. Dan is er al meer dan 8 jaar een bijeenkomst onder de toepasselijke naam “De knusse koffiekan”.  Natuurlijk is er dan koffie met een koekje, maar wat de deelnemers daar vooral vinden is gezelligheid. In een vertrouwde omgeving even lekker bijpraten over de afgelopen week en wat de komende dagen staat te gebeuren. Maar ook is er altijd wel iemand te vinden voor een potje sjoelen, rummikub of scrabbel. En wil je iets gaan tekenen of schilderen dan is dat geen probleem. Oorspronkelijk was het een activiteit in de Kustwijk en werden deze bijeenkomsten in het buurthuis De Dukdalf in de Punter gehouden. Door de verbouwing is men nu uitgeweken naar de Hanzeborg. Maar men hoopt dat het nieuwe gebouw snel gereed is en men weer terug kan naar de oude locatie, omdat de afstand naar de Hanzeborg voor een aantal vaste deelnemers te groot is. Al vanaf het begin is Olga Smit de drijvende kracht achter deze activiteit. Zonder hulp van professionals zorgt zij ervoor dat mensen niet vereenzamen en de kans krijgen (nieuwe) kontakten op te bouwen en te onderhouden. De enige steun is een financiële bijdrage uit het Beter Buurt budget van de gemeente. Reden voor het bestuur van de wijkraad Kustwijk om Olga eens in het zonnetje te zetten en met een bos bloemen en een cadeaubon te bedanken voor haar jarenlange inzet. De knusse koffiekan is elke donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur in de Hanzeborg. Wil u en keer langskomen dan bent u van harte welkom. De Kustwijker van...

Green Garden project

Doel van het project Er bewoners zijn, die door een beperking niet goed in staat zijn hun tuin zelf bij te houden, bijvoorbeeld omdat ze aan een rolstoel gekluisterd zijn of aan reuma lijden. Om te zorgen dat hun (voor)tuin en de buurt er toch netjes uitziet, zijn de wijkraden de Bolder en Kustwijk in samenwerking  met het Groenhorstcollege en de gemeente Lelystad, een Green Garden project (Tuintjes) gestart. Aanmelden Daarbij gaat het om bewoners uit de wijken de Punter en de Schouw. De opzet is dat iedereen die zo’n (buurt)bewoner kent deze kan aanmelden, maar u kunt ook uzelf aanmelden. Dat kan via ons cantactformulier (klik hier) of op het Inloopspreekuur dat elke woensdag plaats vindt van 13.00 uur tot 14.00 uur in het Wijkpunt Kustwijk, Jol 24-53 (Schoolgebouw ). Vermeldt bij de aanmelding de naam en het adres van de bewoner en ook waarom u vindt dat hij/zij in aanmerking komt voor het opknappen van de tuin. Planning Uit de genomineerden zullen een twintigtal bewoners gekozen worden. Bij hen gaan we op bezoek om te horen wat hun mogelijkheden en wensen zijn. Zo zouden we bij iemand met een rolstoel een verhoogde plantenbak kunnen maken. De planning is dat we in het voorjaar aan de slag gaan met het opknappen, daarom kunt u iemand tot 17 februari aanmelden. Zelf meedoen Daarnaast zoeken we bewoners die willen helpen bij het opknappen van een of meer tuinen en daarna ook bereid zijn de tuin bij te houden. Als u zich daarvoor aanmeldt, kunt een gratis cursus tuinonderhoud volgen. We zullen u hier op de hoogte houden van de voortgang van het...

Het Beste Idee van de Kustwijk

Om bewoners meer bij hun buurt te betrekken en te laten zien dat er in het kader van participatie best mogelijkheden zijn, heeft de wijkraad Kustwijk het project “Het beste idee van de Kustwijk” gestart. Bij dit project krijgen bewoners van de Kustwijk de kans om ideeën aan te dragen om de buurt (of deel ervan) te verbeteren. De wijkraad zal bij tenminste 5 ideeën de indieners gaan helpen bij het verwezenlijken van de ingediende plannen. Het leukste idee wordt beloond met een cadeaubon. De plannen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het realistisch zijn en betrekking hebben op een deel van de Kustwijk ((Batavia Haven, Boeier, Flevo Golfressort, Galjoen, Galjoen-Zuid, Golfpark, Houtrib Hoogte, Jol, Karveel, Noordzoom, Parkhaven, Punter, Stadseiland en Suyderseeboulevard). Daarnaast moet er een duidelijk rol zijn voor de bewoners bij de totstandkoming en/of het verdere beheer. Om in aanmerking te komen voor de uitverkiezing moeten de plannen voor 15 februari bij ons binnen zijn. De keuze wordt gemaakt door het bestuur van de wijkraad Kustwijk en over de uitslag wordt niet gediscussieerd met derden. Nieuws over de keuze en de voortgang van de verschillende projecten zal worden vermeldt op deze website en onze facebookpagina. Aanmelding Het beste idee van de...

De Kustwijker van de Maand

Met ingang van februari 2016 gaat de wijkraad Kustwijk elke 2 maanden een bewoner die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van leefbaarheid, veiligheid of sociale betrokkenheid in het zonnetje zetten. Daarbij kan gedacht worden aan iemand die in de buurt het openbaar groen bijhoudt of zwerfafval verzamelt. Maar ook de bewoner die minder valide buurtgenoten helpt door bijvoorbeeld boodschappen voor ze te doen. Er zijn wel een paar regels. Zo moet de bewoner woonachtig zijn in de Kustwijk(Batavia Haven, Boeier, Flevo Golfressort, Galjoen, Galjoen-Zuid, Golfpark, Houtrib Hoogte, Jol, Karveel, Noordzoom, Parkhaven, Punter, Stadseiland en Suyderseeboulevard). Bovendien moeten de activiteiten ook grotendeels in de Kustwijk plaatsvinden en in de rol van vrijwilliger. Ten slotte moet de activiteit regelmatig plaatsvinden en ten minste al een half jaar duren. Iedereen kan bij de wijkraad Kustwijk een bewoner aanmelden die aan bovenstaande voldoet. Daarbij vermelden wie het betreft met adres en beschrijving van de activiteit. De aanmeldingen worden het hele jaar 2016 gebruikt bij het kiezen van de Kustwijker van de maand. Degene die wordt gekozen tot Kustwijker van de maand, krijgt van de wijkraad een bloemetje en een cadeaubon. Op deze website en op onze facebookpagina zal uitgebreid aandacht zijn over de uitverkiezing en wordt deze ook gemeld aan de plaatselijke pers. De keuze wordt gemaakt door het bestuur van de wijkraad Kustwijk en over de uitslag wordt niet gediscussieerd met derden. Aanmelding voor Kustwijker van de...