Hier willen wij zoveel mogelijk praktische wijkgerichte informatie vermelden. Daarbij zullen we vaak verwijzen naar de instelling waarop de informatie betrekking heeft, omdat daar dan meer uitgebreide en actuele gegevens te vinden zijn.

Meer stedelijke informatie staat hier .

Mocht u ideeën hebben over onderwerpen die hier thuis horen, laat het ons weten via het contactformulier. We zullen u informeren of het wel of niet geplaatst kan worden, maar over de beslissing wordt niet gecorrespondeerd.

Het nieuwe penseel

Houdt u van schilderen? Lijkt het u leuk en gezellig dit samen met anderen te doen? Dan bent u van harte welkom bij onze schildersclub voor 55-plussers. ‘Het Nieuwe Penseel’ bestaat inmiddels meer dan 10 jaar. De club is laagdrempelig en iedereen die graag schildert of tekent, of die dat wil gaan doen, is van harte welkom. De kosten passen bij ieders budget en zijn één euro per keer. De eerste maand is gratis. Er wordt geen les gegeven. We leren van elkaar. Alle niveaus zijn aanwezig, zowel echte beginners, als zeer gevorderden. Door te doen, te proberen en – vrijblijvend – van elkaar te leren, worden de mooiste kunstwerken gemaakt. In de afgelopen jaren zijn er twee exposities gehouden. (Op aanvraag is een catalogus met foto’s van de getoonde kunstwerken in te zien.)   Maar het belangrijkste is de gezelligheid. Tijdens het schilderen is er altijd tijd voor een praatje. De sfeer is ongedwongen en vrijblijvend. Bent u creatief of wilt u graag creatief bezig zijn en lijkt het u leuk, kom dan gerust eens kijken in ons vernieuwde wijkcentrum De Dukdalf.   Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer H. van der Veen, e-mailadres:...

Huis voor Taal

Elke vrijdag is er in het Wijkcentrum De Dukdalf aan de Punter 35-27 een bijeenkomst van Huis voor Taal. Deze bijeenkomsten kunnen VOLWASSENEN hun vaardigheden in het spreken, lezen en schrijven verbeteren. Maar ook kan je werken aan de vaardigheden op de computer. LET OP: Je moet je wel van te voren aanmelden bij de Flevomeer Bibliotheek (bijj Stadhuis) geopend: maandag 13.00-15.00 u; dinsdag t/m donderdag 11.00-15.00 u; vrijdag 11.00-13.00 u. In iedere wijk is een Taalgroep. Wil je je aanmelden voor de groep in de Dukdalf? Kom dan langs bij de Flevomeer Bibliotheek....

Wijkspreekuur

Elke woensdag is er van 13.00 tot 14.00 uur een wijk-spreekuur in het wijkcentrum de Dukdalf, Punter 35-27, 8242 EK Lelystad. Bij het spreekuur zijn aanwezig de bewonersconsulent van de gemeente, de wijk- en milieu-agent, een vertegenwoordiger van Centrada en van het Sociaal Wijkteam maar ook een lid van de wijkraad. De zaken die u tijdens het inloopspreekuur kunt bespreken zijn divers. Maakt u zich zorgen om een eenzame buurvrouw of buurman in de buurt? Heeft u klachten/vragen over u woonomgeving of ervaart u overlast? Wilt u graag uw handen uit de mouwen steken voor meer gezelligheid in uw straat of buurt? Wilt u een een stukje openbaar groen bijhouden? Heeft u kortom een vraag of een probleem waar u hulp bij nodig heeft, maar weet u niet welke organisatie u verder kan helpen? Kom dan eens langs op van de spreekuren in het wijkcentrum. Naast de tijdens van het inloopspreekuur kunt u ook bellen naar 0320 745 780. Voor zaken betreffende  de wijkraad kunt u gebruikmaken van ons...

Financieel Spreekuur in Wijkcentrum de Dukdalf.

In het Wijkcentrum de Dukdalf, Punter 35-27, 8242 EK Lelystad, is elke woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur het Financieel Spreekuur. Bewoners kunnen daar gratis terecht voor de volgende onderwerpen: Financiële vragen of problemen: Ordenen van de financiële administratie; Maken van een maandbegroting; Inventarisatie van schulden en betalingsachterstanden; Sociaal-juridische vragen: Kom ik in aanmerking voor een toeslag of uitkering; Wat mag ik houden bij een beslaglegging; Hoe lang moet ik zaken bewaren; Hulp bij computer- of internetgebruik of bij het invullen van (digitale) formulieren: Aanvraag en/of activatie DigiD; Invullen van formulieren voor vrijstelling of bijzondere bijstand; Uitleg van ontvangen brieven van instanties. Tijdens het spreekuur staan (opgeleide) vrijwilligers de bezoekers te woord, ondersteund door professionele deskundigen. Het financieel spreekuur is een samenwerking van: Humanitas, Welzijn Lelystad, Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF). Voor meer informatie, zoals andere plaatsen waar het spreekuur wordt gehouden, kijk op:...

Apotheek

Op de Jol 37-16 is apotheek De Jol gevestigd, telefoonnummer 0320-213295. (www.apotheekdejol.nl). De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.15 uur tot 17.30 uur Buiten de openingstijden kunt u HIER zien welke apotheek er dienst...

Gemeentelijk Servicemeldpunt

U kunt meldingen over de openbare ruimte en leefbaarheid van de stad doorgeven via het Servicemeldpunt. Het Servicemeldpunt is per mail bereikbaar via een webformulier of telefonisch op 14 0320. Telefonisch is het Servicemeldpunt bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.  Voor spoedeisende zaken kunt u 24 uur per dag contact opnemen via het alarmnummer 0320 – 279444.  Voor meer informatie over de afdeling Beheer Openbare Ruimte klik hier. U kunt bij het servicemeldpunt meldingen doorgeven over: Bouwwerken: bruggen, viaducten, graffiti en parkeergarages Openbaar groen: onderhoud beplanting, bomen, gras en plantenbakken Meubilair: hekken, straatnaam- en verkeersborden en banken Riolering: verstopte straat- en trottoirkolken, kapotte putdeksels Speelplaatsen: speeltoestellen, zandbakken en speelveld Technische installatie: openbare verlichting en verkeerslichten Verhardingen: fiets-, voetpaden, rijweg en parkeerplaatsen Verkeer: aanpassingen gehandicaptenparkeerplaatsen en schade aan bushokjes Vervuiling: zwerfvuil, gedumpt afval, volle afvalbakken, hondenoverlast Water: riet, beschoeiing, sloten, greppels en vijvers – gaat nu naar Waterschap...

Servicepunt Stichting Welzijn

De Kustwijk valt onder het Sociaal wijkteam Noordwest van de Stichting Welzijn Coördinator: Suzanne Karssens E-mail: s.karssens@welzijnlelystad.nl Telefoon: 0320 745780 Contactmedewerker: Tineke Berends Wijkinfopunt Bolder (Plein 201) Koningsbergenstraat 201 (Hanzeborg) Tel. 0320 228 866 Geopend: ma t/m do 09.00 – 12.00 uur Spreekuur: di 13.00 – 14.00 uur Wijkinfopunt Kustwijk Jol 24-53 Spreekuur: wo van 13.00 – 14.00 uur  of op telefonische afspraak 0320-745780 Voor meer informatie over de Stichting Welzijn: klik...

Wijkagent

De wijkagent voor de Kustwijk is Paul Offerman Telefoonnummer:0 900-8844 Spreekuur: Iedere woensdag in de Jol van 13.00 tot 14.00 uur in het Wijk Informatie Punt, Jol 24-53 (schoolgebouw Toermalijn Noord).