Wijkpreventieteam

Al meer dan 10 jaar is het Wijkpreventieteam Kustwijk met name actief in de Jol, Galjoen, Punter en Karveel. Dit team bestaat uit bewoners en bewoonsters van de Kustwijk die op vrijwillige basis iets willen doen aan de leefbaarheid van de wijk. Regelmatig – in principe 1 keer week – gaan we de wijk in, waarbij in koppels wordt er gesurveilleerd. Hierbij zijn wij te herkennen aan jassen of polo’s met het opschrift “WIJKPREVENTEITEAM KUSTWIJK”. Door op deze manier herkenbaar in de wijk te lopen, hopen we het veiligheidsgevoel van de bewoners te verhogen. En uit de reacties die wij krijgen blijkt het ook te werken.

Maar we lopen niet alleen doelloos in de rond, maar letten ook op zaken die te maken hebben met de veiligheid en overlast. U kunt daarbij denken aan een tegel die in een voetpad ontbreekt of een gat in de weg. Maar ook zwerfvuil of een defecte lantaarnpaal ontsnappen niet aan de aandacht. Deze zaken worden gemeld aan de gemeente die vervolgens voor de aanpak van het probleem zorgt. Wel controleren we of dat wat gemeld is ook binnen een redelijke termijn is opgelost.

Maar we komen niet alleen zaken tegen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Helaas zien we (net als andere bewoners) regelmatig overlast die afkomstig is van medebewoners. Zo kunnen bomen en struiken voetpaden overwoekeren of in de stegen de lantaarnpalen afdekken, zodat er donkere en onveilige plekken ontstaan. In dit soort gevallen attenderen wij de bewoners op de situatie. Gelukkig zien we dat men de overlast inziet en aan het snoeien gaat.

In de jaren dat het Wijkpreventieteam actief is hebben zij al veel zaken gemeld en zijn diverse verbeteringen in de wijk aangebracht. Wilt u meer weten en misschien eens een avond meelopen klik hier.