WELKOM op de website van de Wijkraad Lelystad-Haven logo

Wij willen u hiermee zoveel mogelijk op de hoogte houden van de Wijkraad + projecten, wijknieuws, het Wijkpunt / Wijk Info Punt(WIP), wijkvoorzieningen, wijkwetenswaardigheden, (sociale-) wijkactiviteiten en de wijkraadagenda. En over het welzijn, wonen & leven, de openbare ruimte & veiligheid in de wijk.

Maar ook “Prikbord” berichtjes / zoekertjes, door en voor wijkbewoners, zoals hulp verzoeken, spulletjes ruilen en/of gratis ophalen, regio-panels & -enquêtes, gezocht & verloren/gevonden, vrijwilligerswerk & wijkhulpverlening, etc.

Wijkraadpleging:    Naast deze website, informeren wij u ook over actuele wijkaangelegenheden

– op bewonersbijeenkomsten / informatieavonden in het buurthuis of in de school

– en middels de huis-aan-huis verspreiding van de wijkkrant “Kijk op de Wijk”, dat een uitgave is van buurthuis De Windhoek, Welzijn Lelystad en de Wijkraad Lelystad-Haven   (info: “klik” > HIER)

– en per 10-2015 ook op Facebook   “klik”   >      www.facebook.com/wijkraadlelystadhaven/


Website-info:

“Klik” op de “lichtblauwe woorden” (link) of “klik” op hier voor meer informatie over het betreffende onderwerp. En “klik” 1 of 2 maal op een foto of afbeelding om deze 1 of 2 keer te VERGROTEN.

“Klik” daarna NIET op “het X-je” rechtsboven in de webpagina, want dan verlaat u de website, maar “klik” op “het pagina-terug-pijltje” linksbovenaan, om weer de voorgaande pagina verder te bekijken !

(vragen/reacties:  e-mail dan > info@wijkraadlelystadhaven.nl )


In de buurten van Lelystad-Haven is het Wijk Preventie Team  actief.         Het WPT gaat wekelijks op pad voor uw en onze veiligheid. Als zij tijdens hun rondes iets verdachts of riskants zien, rapporteren zij direct aan de politie of andere verantwoordelijke instantie.


Nieuwe berichten    HIER


                 


lelystadhaven_dehaan (2)b (foto: M. de Haan / bron: www.borden.plaatsen.nl)

Lelystad-Haven is een waterrijke wijk in  Lelystad  Zuid-West,  in de Provincie Flevoland.    (Flevopolder)


vlaggen: Lelystadvlag Gemeente Lelystad  +  Flevolandvlag Provincie Flevoland

“klik”  HIER  voor  het FLEVOLANDS VOLKSLIED en

“klik”  HIER  om het te beluisteren. (geluidsfragment, via website van de Provincie Flevoland)


Het Markermeer, het Oostvaardersdiep, de Lage Dwarsvaart

en de recreatie- cq zeilplas ’t Bovenwater

en het natuurgebied de Oostvaardersplassen  (met Hoekplas + Krentenplas + Keersluisplas + De Hals + Grote Plas en Kitstocht + Romeinsdiep)

en het bosreservaat Hollandse Hout , zijn markant aanwezig.

Lelystad-Haven ligt, door de tussenin gelegen Lage Dwarsvaart en het industrieterrein Noordersluis, net buiten Lelystad aan de Oostvaardersdijk (Provinciale weg N701 ).

Het is een wijk met o.a. een Multi Functionele Accommodatie (MFA) Buurthuis + Wijkpunt / Wijk Info Punt (WIP) + een “brede” Openbare Basis School met gymzaal + sportveldje.

En ook een Gezondheidscentrum.

Alsmede een wijk-winkelcentrum aan de Ringdijk, met op het plein, op donderdagmiddag, marktkramen met verse waar. De Ringdijk is de hoofd verkeersader cq de ringweg in de wijk.

De wijk is met het openbaar vervoer vanaf het NS station Lelystad-Centrum bereikbaar met buslijn 1 “HAVEN”, haltes Houtribweg (Werkeiland), Harderwijkstraat – Monnickendamstraat,  Ringdijk – Lemmerkade (winkelcentrum), Ringdijk (flat/buurthuis) en de retourhalte Ringdijk – Lemmerkade (winkelcentrum), Houtribweg (sluisbrug). Lijn 1 rijdt via het industrieterrein Noordersluis, winkelcentrum De Botter, winkelcentrum Tjalk, station Lelystad-centrum en winkelcentrum LelyCentre (eindpunt) – v.v.


Lelystad-Haven:  een historisch stukje Flevopolder.

Op 31 oktober 1949 werd midden in het IJsselmeerwerkeiland kruismeting de 1e paal Dukdalf havenklanken 2010-1c geslagen, een Dukdalf,  om te markeren waar een “Werkhaven” moest komen voor de inpoldering van Oostelijk Flevoland.

In 1950 werd begonnen met die drooglegging. Op dat aangewezen “perceel P” werd toen die werkhaven en een soort nederzetting voor de polderwerkers gebouwd. Het latere Werkeiland Lelystad-Haven, ook wel oud Lelystad-Haven genoemd.

Met de bouw van de huidige wijk Lelystad-Haven werd in 1981 begonnen met de woningen aan de Ringdijk en de Beemster. Bij de nieuwbouw in 1997 naast de Houtribweg en aan ’t Bovenwater, is een 2e ontsluitingsweg gerealiseerd aan de Houtribweg / Oostvaardersdijk. En werd later een loop- / fietsbrug geplaatst (Woonhavenbrug) over de Lage Dwarsvaart.


Lelystad-Haven en Hollandse Hout hadden in 2012 samen 1830 woningen met 4420 inwoners. Het aantal inwoners per 1-1-2015 was 4235 en heeft Haven 1520 huizen.

inwoners 2015 KopdeW2-2015-1b (bron: wijkkrant Kijk op de Wijk, juni/juli 2015)

Allerlei informatie/cijfers overzicht buurt Lelystad-Haven:   “klik”    –    HIER


Enkele bezienswaardigheden en bijzondere gebouwen van de wijk(en) zijn o.a.:

Het oudste gebouw van Lelystad, De Lange Jammer op het Werkeiland, met de gerenoveerde (stenen) pionierswoningen aan de Pioniersstraat.

De jachthaven + het dijk-restaurant aan de Oostvaardersdijk.

Het gemaal Wortman (1956) aan de Houtribweg.

De schut-/waaiersluis Noordersluis (1956) met ophaalbrug in de Houtribweg over de Lage Dwarsvaart.

De oudste boom van Flevoland (1950) langs de Oostvaardersdijk aan de Houtribweg, is genoemd naar Ir. Klasema, hoofd van de Dienst der Zuiderzeewerken (1970-1974).

Het monument “De Dukdalf” (2009) is ’n replica van de allereerste paal, met informatiebord + paaltje om een wandelroute-app. te downloaden, aan de Pioniersstraat ter hoogte van het hotel De Lange Jammer. Het kreeg in 2011 de “Kern-met-Pit prijs” van de Kon.Ned.Heide Mij toegekend. als leukste idee/projekt voor de leefomgeving.

Het monument “De Bel van het Werkeiland” had vroeger vooral bij mist een belangrijke functie, maar ook voor het waarschuwen van de bewoners.

Het kunstwerk “Tors” (1980) aan de Sluisstraat (per 10-2012). Het stond eerst aan het Maerlant in het LelyCentre.

De MFA (Multi Functionele Accommodatie) aan de Ringdijk, met:

a: Buurthuis De Windhoek

b: Wijkpunt  (voorheen: Wijkpost / Wijkinfopunt (WIP)

c: brede Basisschool O.B.S. De Sluis

De hoge boom met de stenen zitjes op de parkeerplaats aan het “binnenwater” van ’t Bovenwater, achter de flat tussen Ringdijk en Schermer.

Het park Hondekop, een soort schiereiland, dank zijn naam aan de vorm en is gelegen in de hoek achter de Purmer, tussen ’t Bovenwater (Lls-Haven) en de Buizerdtocht (Holl. Hout). Het heeft een oever- / broedwand voor beschermde vogels. De herinrichting (2004) is door de Gemeente, in overleg samen met bewoners van deze 2 wijken bedacht als wandelgebied met veel paden, een vijver en brugje. Aan het begin staat een park-informatiebord.

Het wijkwinkelcentrum (met vers markt) aan het begin van de Ringdijk.

Het Gezondheidscentrum “De Haven” in de hoek aan de Binnendijk bij de Houtribweg.

Het tunneltje bij het Zomerpad / Binnendijk onder de Houtribweg, als verbinding tussen nieuw – en oud Lelystad-Haven.

Het sportveld, met skate-baan en andere speel attributen aan de Binnendijk bij de Lage Dwarsvaart.

Het speel-/trapveldje + het honden-losloopveldje tussen de Lemmerstraat en de Harderwijkstraat met daarbij het elektriciteitshuisje.

Het Jeu-de Boules baantje (2007) op het Werkeiland, nabij het monument “de Dukdalf” en het hotel De Lange Jammer aan de Pioniersstraat. Het is destijds door de bedrijven die de renovaties van de woningen van “het stenen kamp” hebben uitgevoerd, geschonken aan de bewoners van dit Werkeiland.

Het BBQ-pleintje, naast de appartement- / trap-woningen aan de Pioniersstraat op het Werkeiland.

De Woonhavenbrug (1997) over de Lage Dwarsvaart aan het Woonhavenpad langs het bedrijventerrein Noordersluis.

Het handmatig bedienbare sluisje / brugje tussen de Buizerdtocht (Hollandse Hout) en de Lage Dwarsvaart.

De recreatie- / zeilplas ’t Bovenwater met onder andere het strandje + camping + watersport.

Het natuurgebied De Oostvaardersplassen tussen Lelystad-Haven en Almere-Buiten, langs de Oostvaardersdijk / Knardijk, met vijf vogel-observatie hutten.

Het Beheerkantoor met informatieschuur (Buitencentrum) van Staatsbosbeheer aan de Kitsweg / Knardijk.

Het bosreservaat Hollandse Hout aan de Buizerdweg / Knardijk tot de Knarsluis bij de A6.

De Lage Knarsluis (met de zwaluwnesten) aan het einde van de Knardijk bij het Hollandse Hout bos nabij de rijksweg A6. Het sluisdeuren “kunstwerk De Noordersluis” op het industrieterrein Noordersluis, op de hoek Zuiveringsweg / Westerdreef.

De zwaluwen-oeverwand  + het vogelbosje bij het bedrijf Heembeton langs de Lage Dwarsvaart. Beide projecten zijn ingericht met behulp van Landschapsbeheer Flevoland. Zo zijn er nu in Lelystad-Haven 3 verschillende soorten zwaluwen te zien.


Lelystad-Haven ligt met de auto op enkele minuten afstand van Batavia-Haven, de Batavia werf  + Outlet Batavia-Stad en het Houtribsluizen complex.

Aldaar kan men via de 26 km lange Houtribdijk cq Markerwaarddijk (Provinciale weg, de N 302) van Lelystad naar Enkhuizen – v.v.

Ongeveer halverwege deze dijk, aan de IJsselmeer zijde, ligt de vluchthaven Trintelhaven. Er is daar een restaurant en een zendmast.

Langs deze dijk worden in het Markermeer, de NatuureilandenMarker Wadden” aangelegd. Het is een uniek Project voor het herstellen van de natuur in het Markermeer.  (3-2016)      zie  >  HIER


Column – Effe lekker positief.

Wat wonen we toch op een mooi plekje hier in Lelystad-Haven.

column positief HK2010-2 (Bron: Havenklanken 2010-2  /  tekst: Albert)


Wijkraad logo boven