Stavorenstraat Woonvorm (2010/2011)

Woonvorm voor mensen met Schizofrenie. Hiervoor werd door omwonenden een “Actiecomite Bezorgde Buren” opgericht en nam de Wijkraad zitting in de geformeerde “Klankbordgroep Stavorenstraat”, waarin ook vertegenwoordigers van Gemeente, Triade,...