Milieupolitie

De Milieupolitie Gemeente Lelystad, is bereikbaar via het Servicemeldpunt van de Gemeente. telefoon: 0900 – 279444   (info: bron = www.lelystad.nl)

Verminderen van speelplaatsen in de wijk.

Ma 12 jan.2015 was er een bijeenkomst in het Stadhuis, inzake meedenken over de bezuinigingen 2015 op de speelplaatsen in o.a. Lelystad-Haven. De Wijkraad Lelystad-Haven was hierbij ook aanwezig. zie hierover > Krant: de Stentor zie ook > uitvoering...

Toezichthouders APV Gemeente Lelystad

De Burgemeester van Lelystad heeft besloten met ingang van 7 januari 2015, 2 Toezichthouders aan te wijzen voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2010. Ze werken bij het Team Veiligheid, Toezicht en Ondersteuning van de afdeling Dienstverlening. Bron: Krant...

Info bezuinigingen WMO 2015: Welzijn, SWT, EB, PGB, HH, etc.

  De overheid moet de kosten van de gezondheidszorg beperken. Hierdoor is per 1 januari 2015 een aantal wettelijke taken overgedragen aan de gemeenten. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt en de volgende transities vinden met een aanzienlijke...