Het mysterie van de verdwenen winkelkarretjes !

In de wijkkrant Havenklanken nummer 1 – 2010, was een Column opgenomen met de bovenstaande titel. Een teamleidster van een lokale supermarkt had hierover een interessant stukje ingezonden en de wijkkrantredactie besloot om het te plaatsen. Citaat: De afgelopen...

Oostvaardersplassen: Aanpak & Beheer

Maart 2015: De toekomst van De Oostvaardersplassen ! Veelzijdige aanpak voor veelzijdige natuur & Beheer op maat.                        zie > Provincie Flevoland Dec. 2015: Natura 2000-beheerplan voor de Oostvaardersplassen – bevoegd gezag: Het...

Klussenspreekuur (Centrada) misschien ook in onze wijk.

Op maandag 2 maart 2015 werd tijdens de vergadering van de Wijkraden Lelystad, voorlichting gegeven door dhr. G.Holt (Centrada) en mw. K. Punt (Welzijn) over een nieuw project: Klussenspreekuur in de wijk. In de Boswijk is het reeds gestart en misschien is het ook...