Werkzaamheden aan wegen, bruggen, etc. in/rond Lelystad-Haven

  + BERIJKBAARHEID     LELYSTAD-HAVEN ! half/eind 2015: GROOT ONDERHOUD aan NOORDERSLUIS-BRUG !              zie > Wijkraad en bedieningstijden sluizen + bruggen in Flevoland. Rijkswaterstaat:  zie >     wegen     en zie >     water verkeersinfo: zie...

Seniorenwoningen in de wijk.

Nieuw voorstel cq project Wijkraad Lelystad-Haven: Mogelijkheid realisatie speciale “seniorenwoningen” in de wijk, zodat ouderen (met of zonder handicap) in de wijk, naar een geschiktere woning kunnen overgaan en zodoende in hun wijk kunnen blijven wonen,...