Participatiebeleid + Buurtbudget

Buurtbudget info:  Heeft u een goed idee voor uw wijk ! Participatiebeleid: “klik” op > Gemeente Lelystad Buurtbudgeten: “klik” op > Gemeente Lelystad – ondersteuning van de Gemeente + met een film over buurtbudget –...

Actiecomite: “Lelystad-HAVEN op de borden”

Na een zomerstorm in 2015 die ook over Lelystad-Haven raasde, waren de 2 bebouwde komborden “Lelystad” bij Lelystad-Haven (rotonde Houtribweg/Durgerdamstraat) omgewaaid en beschadigd. Na een melding hiervan aan de Gemeente, afdeling Beheer Openbare Ruimte,...

Boodschappendienst+extra activiteiten in het Buurthuis

De Wijkraad Lelystad-Haven bekijkt een alternatief voor het vertrek van de Aldi wijksupermarkt. De sluiting van deze supermarkt in onze buiten de Stad gelegen wijk, heeft grote gevolgen voor de wijkbewoners. Onze wijk heeft veel bewoners met een respectabele leeftijd...