Telefoonnummers:

  Buurthuis MFA de Windhoek: 0320 – 260001 Wijkpunt / Wijk Info Punt(WIP): 0320 – 745760            e-mail: wijkinfopunt@welzijnlelystad.nl Wijkraad Lelystad-Haven: