Na een zomerstorm in 2015 die ook over Lelystad-Haven raasde, waren de 2 bebouwde komborden “Lelystad” bij Lelystad-Haven (rotonde Houtribweg/Durgerdamstraat) omgewaaid en beschadigd.

Na een melding hiervan aan de Gemeente, afdeling Beheer Openbare Ruimte, ontstond tevens een burgerinitiatief om bij de nieuw te plaatsen borden, dan ook weer de ongeveer 15 jaar geleden (toen de komgrenzen werden aangepast) verdwenen wijknaamborden “Lelystad-Haven” weer terug te plaatsen.

Hiervoor is door de wijkbewoner dhr. Hans Beukers, het actiecomiteLelystad-Haven op de borden” opgericht en het initiatief is aangeboden aan de Gemeente.

De Wijkraad werd hierin ook gekend.

In 2016 staan de “komgrenzen” van de Gemeente Lelystad weer op de planning/agenda bij de Gemeenteraad. Deze moet dan een beslissing nemen of Lelystad-Haven weer op cq toegevoegd aan, de bebouwde komborden komt.

(hetzij als een apart plaatsnaambord of als een wit onderbord met zwarte letters)

actiecomite borden (bord uit vroeger tijd)

zie > Gemeente 13 okt. 2015

zie >

[171115KvD]