Info:    “klik”   >    HIER     (bron: www.lelystad.nl)   en zie speciaal:

pagina 11 – wijken GO plan 2018-2022

pagina 13 – Polderwegen (Knardijk)

pagina 14 – Stadshoofdwegen (rotonde Houtribweg-Ringdijk en rotonde Houtribweg-Durgerdamstraat) en Watergangen (beschoeiing Bovenwater: Lemmerkade en Schermer)

pagina 15 – Woongebieden (Lelystad-Haven oude gedeelte)

+ pagina’s 36 + 37  (Lelystad-Haven) voor de plattegrond en plan van aanpak.

Betreft het gebied achter het wijkwinkelcentrum, vanaf de lijn Ringdijk 153 en Binnendijk 66 richting t/m Beemster en Schermer.


1e info-avond 5 febr.2019 van 19 tot 22 uur in buurthuis De Windhoek.

2e info-avond 12 febr.2019 van 19 tot 22 uur weer in het buurthuis.

ZIE ONDERSTAANDE AFBEELDING!

 “klik” op de afbeelding om deze te VERGROTEN

(afbeelding-bron: FB Jo-Jo)