Hollandse Hout

In een water- en bosrijke omgeving, temidden in het natuurschoon ligt villawijk Hollandse Hout.

Wonen en leven in deze wijk is een buitenkans die u moet ervaren.

Hollandshout2 + Hollandshout1 2foto’s: Wijkraad’13

De toegang tot deze wijk is gelegen aan de Buizerdweg. Middels een handbediend brugje / sluisje kan men met een boot(je), vanaf de Buizerdtocht, via de Lage Dwarsvaart en door de sluis Lelystad-Haven, naar het Oostvaardersdiep en Markermeer varen, maar helaas niet naar de zeil-plas ’t Bovenwater.

100_2681 + 100_2682 2foto’s:KvD241114

 foto: Theo Euverman/jan2014


hk2007-hh-entree+hk2008dec - hh-speelplaats +hk2010-2-hhveldje

(speelveldje > bron: Havenklanken 2007 + dec.2008 + 2010-2)

De wijk Hollandse Hout dank haar naam aan het natuurgebiedowlvan 895ha groot op zeeklei, waarin het is gebouwd. Een deel (40ha) van dit gebied is aangemerkt als bosreservaat.

Aan de Knardijk ligt ook een 50ha Wilgenreservaat met essen- / iepen bomen.aogera De wijk is gelegen aan de recreatie- /zeilplas ’t Bovenwater en nabij het natuurreservaat De Oostvaarders plassen, dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer.

Iets verderop aan de Knardijk (Kitsweg), staat het Beheerkantoor en het Buitencentrum (bezoekersschuur) van Staatsbosbeheer met toegang tot observatiehut De Zeearend + observatiehut De Kluut, aan de Keersluisplas.

100_2694 + 100_2691b + 100_2695b

100_2693 observatiehut De Zeearendc + 100_2696 observatiehut De Kluutc 5foto’s: KvD241114 geese

De observatiehut De Grauwe Gans staat aan de Hoekplas en observatiehut De Schollevaar aan de Krentenplas.

(Aan de Almeerse kant van de Oostvaardersplassen ligt, plas De Vinger en Willemsvaart + Bottertocht, het Wilgenbos met de Wilgenplas, Kwelplas en de Lepelaarsplassen met observatiehut De Lepelaarhut.)

Aan het einde van de Knardijk / Hollandse Hout bos, in kanaal de Lage Vaart, ligt de 2-schuifs Lage Knarsluis, die samen met de Hoge Knarsluis in Zeewolde, bij een eventuele dijkdoorbraak, dan de inundatie beperkt. De sluizen vallen onder beheer van het Waterschap Zuiderzeeland.

(In Almere staat het Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders met leerzame activiteiten voor jong & oud.)

100_2697b foto: KvD241114

Het sluisgebouw huisvest 10-talle nesten met huiszwaluwen.


klik > Belangenvereniging Bewoners Hollandse Hout


jan.2015: Edelherten straks in het bos Hollandse Hout.30  De Gemeente Lelystad wil in een gedeelte van het Hollandse Hout bos, straks edelherten toelaten. Daarmee komt men tegemoet aan de vraag van staatssecretaris mevr. S. Dijksma, die dat graag zou zien. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verboden. Draagvlak bij het college van B en W is er nu wel, volgens de betrokken wethouder dhr. Rentenaar, ondanks dat het toelaten van “grote 35grazers” in dit bos eerder voor veel discussie zorgde en de Gemeenteraad in 2011 besloot die toen niet toe te laten. Het Hollandse Hout bos biedt beschutting tegen kou en wind. Het is een heel ander soort bos dan dat in de Oostvaarders plassen. In overleg met Staatsbosbeheer is besloten om 1 derde deel van het , tussen de Knardijk, Torenvalkweg, Lage Dwarsvaart en Lage Vaart open te stellen, onder voorwaarden dat Staatsbosbeheer de kwaliteit van het bos in de gaten houdt en handhaaft. En het bos moet toegankelijk blijven voor mensen huifkaren de recreatieve waarde van het bos moet blijven bestaan en het kan de ecologische waarde van het bos zelfs versterken. Echter, de Staatssecretaris kan ook zelf besluiten de edelherten in het bos toe te laten. Het is een inheemse diersoort en die kun je niet wettelijk tegenhouden met omgevingsplannen, volgens de wethouder.

(tekst bron: krant FlevoPost Lelystad dd 28-01-2015 + toestemming per e-mail) [KvD]


Het grote DIERENBOS.         “klik”  hier


Grote Grazers “Status”

Grote Grazers status HK2010-2 (“klik” op de afbeelding om deze te VERGROTEN)

(Bron: Havenklanken 2010-2 / Cees van de Guchte)


zie ook > www.flevopost.nl 

zie > Gebiedsvisie Holl. Hout – aug.2013

zie > Toelaten GROTE Grazers – nov.2014

zie > Besluitvorming edelherten onmogelijk – www.omroepflevoland.nl – 4 febr.2015    +    wethouder 5 febr.2015

zie > allerlei berichten (2006-2014) over de edelherten, heckrunderen, konikpaarden in de Oostvaardersplassen + Staatsbosbeheer + de Nieuwe Wildernis

zie > www.hetedelhert.nl

en zie  hier  meer vervolg nieuws (Flevopost.nl) over de edelherten / grote grazers mogen in het bos, etc.

(maart, april 2015 >>>>>>>)


>


Wijkraad logo boven