( Aan dit onderwerp wordt nog gewerkt en zijn er van tijd tot tijd, updates. )

animierte-gifs-strichmaennchen-34

Scoort heel hoog in de Ergernissen Top 10 van de bewoners in veel wijken binnen de Gemeente Lelystad, maar ook in het hele land.

De Gemeente Lelystad heeft destijds besloten om een dier- en bewoners vriendelijk  Hondenbeleid  te maken, waarbij werd gekozen om aan te geven waar men een hond MAG uitlaten, danwel zijn behoefte mag laten doen.   EN dus niet, waar het NIET mag !

( In andere Gemeenten, legt het College van B & W misschien juist het accent op de “Verboden plaatsen“. )verboden hondenpoep


HONDEN in LELYSTAD

Het uitlaten van een hond dient te geschieden op een Honden-uitlaatroute. Deze routes zijn destijds juist in overleg met de bewoners ontstaan.

lelystad uitlaatroute honden cimg0848_2 hpzuiger dog-bagpoop grab

Langs deze uitlaatroutes rijdt regelmatig een zogeheten “Poepzuiger“. (betaald uit de pot – Hondenbelasting)

Buiten deze uitlaatroutes moet u de hondenpoep zelf opruimen, bijvoorbeeld middels een “Poop grab” en/of  “doggy bag”.

Kiest u ervoor om de hondenpoep zelf op te ruimen, dan mag de hond (bijna) overal uitgelaten worden.


HONDEN UITLATEN:        zie >  www.lelystad.nl/honden


 De hond(en) kun je de overlast niet kwalijk nemen, maar het baasje WEL !

Zoals bij meerdere overlast feiten in een woonwijk, zijn het altijd weer enkele bewoners die het voor de grootste groep verpesten!

Aanspreken helpt vaak ook niet. Veel gehoorde opmerkingen zijn dan ook:

– Bemoei je met je eigen zaken.

– Hondenhater!

– Daar betaal ik hondenbelasting voor.

maar zie  >  ( HONDENBELASTING Gemeente LELYSTAD )     en zie  >   [info: Hondenbelasting]

– Ik bepaal zelf wel waar ik met de hond wandel.

– Hier staat geen bordje dat het NIET mag.

– Katten doen ook op willekeurige plaatsen hun behoefte en daar is geen verbod voor!

– Ik ben ziek en loop nu niet naar de uitlaatroute, maar blijf dicht bij huis.

– Martin G… zeg dat mijn puppie nog niet op de uitlaatplaatsen mag komen, maar de eerste dagen op een neutraal plekkie zijn behoefte moet leren doen.

– Krijg de …………………….. !

En nog veel meer commentaar, waar men op de TV een “PIEPje” bij zou horen.

Er zijn ook wijkbewoners die tijdens de late donkere uurtjes, de hond pal naast een parkeervak of geparkeerde auto (niet zijnde hun eigen auto) de behoefte laten doen of de hond op straat tegen de wielen van de auto’s in de buurt laten plassen !

02-2016: En hier in de wijk zijn er ook steeds meer baasjes die hun HOND de behoefje laten doen, juist midden op straat en/of pal voor het pad naar de voordeur. Hele GROTE HOPEN zelfs!

Naar de oorzaak van dit soort …-gedrag, kan men als niet-medicus of -psycholoog, alleen maar gissen. Staat vast, dat als men het opzettelijk doet, men letterlijk en figuurlijk schijt lak heeft aan medewijkbewoners + speelplaatsen voor de jeugd.

Op grasveldjes naast de doorgaande wegen in een wijk, niet zijnde door het College aangewezen hondenuitlaat plaatsen, waar door de afdeling Groenvoorziening van de Gemeente speciaal bloembollen zijn gepland om het aanzien van de Openbare Ruimte te verfraaien, worden ook vaak honden uitgelaten. Zelfs tussen de mooie bloemetjes in die bloembedden, waar ook kinderen lopen, aangetrokken door het kleurrijke flora, om aan de bloemen te ruiken en om soms madeliefjes te plukken om een mooi haarbandje of polsbandje voor mama te maken!


 

Na dit soort gedragingen mag u verwachten, dat u er op aangesproken wordt. En als dat niet helpt, dan mag het u niet verbazen als er melding gedaan wordt aan een handhavende instantie.

MELDINGEN van (Honden-) OVERLAST / OPENBARE RUIMTE, kunnen doorgegeven worden aan het SERVICEMELDPUNT  bij de Gemeente.


Kortom!  Voor de Wijkraad Lelystad-Haven een “Project” in het kader van ’t Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving 2015, om aandacht aan te besteden en zich weer in te zetten voor de leefbaarheid in onze wijk.

Maar ook voor de vrijwilligers van het project Wijkpreventie Team (geen Handhavers !), dat binnenkort in onze wijk van start zal gaan, zou dit tijdens de buurtronde een punt van aandacht kunnen zijn, om eventueel een melding naar de betreffende Handhavers te doen.

De Gemeente steekt belastinggeld in toezichthouders / handhavers / opsporingsambtenaren, dus dan mogen de bewoners er ook wat van verwachten !

En hopelijk heeft de Buitenraad tijdens de wijkschouw rondes in Lelystad (2015), hier ook oog voor.

Tijdens de bijeenkomst in 02-2015 m.b.t. het verminderen van speelplaatsen in Lelystad-Haven, werd door meerdere aanwezige wijkbewoners, in bijzijn van de Projectmanager Speelruimtebeleid van de Gemeente, mevr. van Eerde, ook hun ergernis geuit over de hondenpoep in die speelplaatsen. Maar ook over het veelvuldig aantreffen van lege zakjes van verdovende middelen + gevaarlijke drugsspuiten. Mogelijk dat deze vorm van ernstige verontreiniging van invloed kan zijn op het wel of niet blijven, danwel de (her)inrichting van die betreffende speelplaatsen.


Stukje geschiedenis:

De hondenpoep overlast speelt al 10-tallen jaren. In 2007 was er zelfs een “Pilot terugdringen hondenpoep overlast”. Toen zijn er 10 hondenhaltes poepbak in de wijk geplaatst op plekken waar veel hondenpoep achtergelaten werd. Volgens buurtbewoners was het aantal hondendrollen toen sterk verminderd, maar eind 2007 was deze Pilot weer afgelopen. Tegenover de oude Wijkpost in de Lemmerstraat, werd het open veldje langs de Harderwijkstraat in orde gemaakt als hondenlosloopveldje.

In andere Gemeenten wordt ook wel een soortgelijke DepoDog-bak gebruikt. (hondenpoepzakjes bak)

 

INFO:

Door de Gemeente Lelystad is een folder “Honden in Lelystad” uitgebracht, met daarin een “Hondenkaart Lelystad Zuidwest”.

poep-kaart LLSHpoep-kaart plaatsen3poep-kaart belasting(Bron: folder Honden in Lelystad) 2015

In deze folder staat onder andere:

– Regels

– Hondengebieden

– Uitleg verschillende Hondenborden

– Hondenbelasting

– Handhavers

– Informatie

 

U kunt voor informatie hierover ook terecht bij de Stadswinkel in het Stadhuis van de Gemeente Lelystad.

Milieu agenten behandelen klachten en geven ook voorlichting over het Hondenbeleid.

Klachten kunt u melden aan het Service Meldpunt:  telefoon 14 0320  (KEUZE 3) of  telefoon  0320 – 579444

 

VERORDENING HONDENBELASTING  Gemeente Lelystad

 

In de MFA De Windhoek / Wijkpost, is op de folderwand een gratis folder “Honden in Lelystad” aanwezig, zodat u de regelgeving nader kunt bekijken.

Voor andere wijkdelen in Lelystad is er ook zo’n folder met een lokale Hondenkaart te verkrijgen in de Buurthuizen, Wijkposten en bij de Stadswinkel in het Stadhuis.

 

zie ook > Honden uitlaten

zie > Honden folder 2013

zie >  Algemene plaatselijke Verordening van de Gemeente Lelystad 2010

zie >  Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015

Zie > StgDeNatBond tegen honderstront


 

En nu, anno 2014/2015 is het alweer een grote overlast veroorzaker!

Dus, hoe staat het eigenlijk met het Toezicht op deze vorm van buurtoverlast en wat wordt er aan Handhaving gedaan.

Wat is er vastgelegd in de regelgeving bij de Gemeente, zoals in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en in De Wet door de Rijksoverheid ?

Welke soorten Toezichthouders, Handhavers en (Bijzondere- of Algemene-) Opsporingsambtenaren worden in deze regelgeving(en) aangewezen ? Wat is het verschil tussen dezen ? Waar zijn ze voor aangesteld en wat is hun (opsporings) bevoegdheid ?

 

Hierover meer in: NIEUWS > HONDENPOEP – 2: De handhaving

 

(Bron: folder Honden in Lelystad + www.lelystad.nl)