Noordersluis  ( + Woonhavenpad)

 

Noordersluis: perfect voor groothandel en industrie.

 noordersluis flyer (Bron: flyer Noordersluis – Lelystad geeft lucht)

Noordersluis is een binnenstedelijk bedrijventerrein in het zuidwesten van Lelystad. Het terrein is zo’n 2000 vierkante meter en is bij uitstek geschikt voor allerlei doelgroepen in de groothandel en industrie. Het heeft een gemengd karakter en een groot aantal bedrijfsruimten met woning.

Het terrein is voor de helft omgeven door de Lage Dwarsvaart en het Havendiep.

In de Sleephaven, Zeilhaven, Kraanhaven en Cultuurhaven is onder andere bedrijvigheid in de Maritieme sector.

Op de Noordersluis zijn o.a. het leer- / werkbedrijf Lelystad, het reïntegratiebedrijf van de Gemeente, het Concern voor Werk, de Sociale werkvoorziening en Praktijkonderwijs instelling (met specifiek onderwijs voor kinderen van 12 t/m 18 jr), de remise/garage van een regionale- / stadsbusonderneming en een afvalwater zuiveringsinstallatie gevestigd, maar ook een restaurant met Franse specialiteiten en een Kringloopwinkel waarvan de winst wordt verdeeld aan Goede Doelen in Lelystad, waarbij het personeel een voorstel van zo’n goed doel mag doen.

Het industriegebied Noordersluis heeft een snelle verbinding naar de rijksweg A6 en de Houtribdijk naar Enkhuizen / Noord-Holland en is over water bereikbaar vanaf het Markermeer / Oosvaardersdiep via de Sluis Lelystad-Haven (Lage Dwarsvaart).

100_2699b 100_2702b 2foto’s: 241114KvD

Het kunstwerk “Noordersluis” is in september 2005 onthuld en staat op de hoek Zuiveringsweg / Westerdreef.


hk2007-kunstw. Nsluis1b hk2007-kunstw. Nsluis2b (Bron: Havenklanken 2007 + met dank aan Platform Noordersluis / D.E. Nederstigt – Jager)

zie ook info: Het sluisdeuren monument.


De firma Heembeton heeft in 2009, een deel van hun bedrijfsterrein beschikbaar gesteld voor “natuurontwikkeling”.

Het ontwerp (bosjes, 2 hagen, oeverwand) is gemaakt door en ingericht met behulp van Landschapsbeheer Flevoland.

Het aangelegde “vogel- en vlinderbosje” op het terrein langs de Lage Dwarsvaart, ontwikkelt zich gestaag en bestaat uit bloeiende- en vruchtdragende inheemse bomen en struiken. Het moet uitgroeien tot een leefgebied voor vogels + insecten, waarbij het aanzicht voor zakelijke bezoekers, werknemers en omwonenden, veel groener wordt.

zie > vlinders info


Speciale wand geplaatst voor Oeverzwaluwen, door + bij Heembeton op industrieterrein Noordersluis.

Heembeton heeft in 2009 een speciale “oeverzwaluwwand” geplaatst. Het zijn verticale betonnen platen met 488 nestgaten erin,  tegen een grote hoeveelheid zand. Dankzij deze firma kan men nu iedere zomer de kolonie oeverzwaluwen zien in onze wijk / vanaf het fietspad langs het kanaal.

(klik op de afbeeldingen voor VERGROTEN)

hk2009jul-oeverzwa (Bron: Havenklanken juli 2009)

oeverzwaluwen havenklanken 2010-2b + ge-spot havenklanken 2010-2(foto: Hans Vöge   +  info-bron: Havenklanken 2010-2)

nadere info, zie > Oeverzwaluwen

zie beheer  > Landschapsbeheer Flevoland

zie >  weer klaar voor het broedseizoen  (april 2015)


Het  “Platform Noordersluis“, behartigt de belangen van ondernemingen op bedrijventerrein Noordersluis.


Aziatische / Exotische steekmuggen aangetroffen op het industrieterrein.

exot. muggen infobyeenkomst 16-06-14 Wilfred Reinhold (Bron: flyer wijkraad + buurthuis)

zie > voorlichtingsavond wijkbewoners    (juni 2014 + gastspreker v/h platform Stop Invasieve Exoten)


Woonhavenpad

100_3392 100_3387 Woonhavenpad 100_3391 Beens groep 100_3390 100_3389 (5foto’s 170915KvD)
Het Woonhavenpad is gelegen tussen Lelystad-Haven / Hollandse Hout (Woonhavenbrug over de Lage Dwarsvaart) en de Westerdreef, langs het Havendiep bij het bedrijventerrein Noordersluis. Het Havendiep is een zijtak van de Lage Dwarsvaart bij de Buizerdtocht.
woonhavenpad
Door de bouw van de wandel/fietsbrug is dit een snellere route om van Lelystad-Haven en Hollandse Hout naar Lelystad te gaan.
De woonschepen vallen onder de Woonschepenverordening Lelystad 2010. Hiertoe behoort een:
– ligplaatsenkaart Havendiep
– ligplaatsenkaart Lage Dwarsvaart (nabij het Gemaal Wortman)
zie > Lelystad.nl

>


 Wijkraad logo boven