Projecten

Waar wordt momenteel door deWijkraad logoaan werkt:               07-12-2017


Aanpak zwerfvuil o.a. door Z.A.P.ers (Zwerf Afval Pakkers). (Theo)  (5-2017)


’t Bovenwater kwaliteit/beheer – Een werkgroep gaat onderzoek doen. (5-2017)

3 mei 2017 > Oprichting / presentatie en 1e bijeenkomst: Klankbordgroep Beheer Bovenwater.


Rondleidingen op Het Werkeiland Lelystad-Haven.   (2016)

GEVRAAGD:    Rondleiders.                 Aanmelden  >   hier    (Contactformulier Wijkraad)


1507736_478213659030774_2761350184887566602_n2 Zoekt nieuwe WPT-leden.    (10-2016)

AANMELDEN:   e-mail >   preventieteam@wijkraadlelystadhaven.nl    of  Contactformulier Wijkraad


Voorstel: Vervangen oude versleten doelpalen op het speel-/trapveldje Harderwijkstraat / Lemmerstraat door bijv. stalen doel-kooien.  (Lia – juli 2017)


Winkelcentrum + Plein uitstraling verbeteren.  (2016)

Wijk uitstraling & kwaliteit verbeteren. (2016)

Knelpunten verzamelen en “plan” maken.   (Wilgo + Hans de B.)

en dit aangeven voor het Buurtbudget. (2017)


Enquete wijkbewoners: Wat kan beter, anders, etc.    (2016)

Wijkraad + Welzijn Lelystad.    (Hans Th. / Welzijn)


Sportveld aan de Binnendijk aanpakken / opknappen.  (7-2016)

Op initiatie van & met behulp van de jeugd in de wijk.

Plan wordt verder gezamenlijk uitgewerkt.   (Frank + Rianne)

Jeugd moet gaan meehelpen met opknappen, schilderen en onderhoud !

  • lijnen zijn inmiddels getrokken (2016)
  • gele ANWB zitelementen plaatsen. Er is inmiddels ’n akkoord van de ANWB. (2016)

(En de gele bankjes gaan helaas ook niet meer door! – maart 2017)


Plannen voormalige Aldi-pand:  Buurtwinkel + appartementen:  (9-2016)    (Wilgo)


Strandje (Schermer) is geheel verdwenen en zal opnieuw opgespoten moeten worden. Gebeurd via het Buurtbudget (2017). De toezegging is gedaan.


Wijkparticipatie “Mensen maken de buurt”.  (10-2016)

Plannen hiervoor indienen.  (Wijkraad)


Rotonde Ringdijk / Houtribweg verfraaien.    (10-2016)

– via “Pilot” Buurtbudget 2017 Lelystad-Haven van de Gemeente.

– Samen met basisschool leerlingen.       (Wilma + Ingeborg)


Tijgermug in Lelystad-Haven.    (10-2016)

Weer aandacht aan besteden. Werkgroep formeren. Informeren via de Wijkkrant.


Hondenpoep in Lelystad-Haven.  (10-2016)

Wat gaat de Wijkraad doen? Meer bekendheid / communicatie + onderhoud aan de “paaltjes”, vragen om handhaving,  e.d.

zie  >  hier


Mogelijkheid realisatie speciale “seniorenwoningen” in de wijk. (2015)

zodat ouderen (met of zonder handicap) in de wijk, naar een geschiktere woning kunnen overgaan en zodoende in deze mooie wijk kunnen blijven wonen, eventueel met aanpassingen aan die woning(en).

Na het gesprek met de Buitenraad (Gemeenteraadsleden) in april 2015, krijgt de Wijkraad hier meer aandacht voor en volgt een gesprek met Woningbouw Centrada en De Gemeente.     (verder nog geen vervolg en/of info bekend)


Overleg tussen Wijkraad, Buurthuis, Welzijn Lelystad, school De Sluis weer opstarten. (10-2016)

– Voorstel ingediend bij Mevr. Martine Bomhof (Wijkopbouwwerkster Welzijn Lelystad in de Wijkpost)


Winkel buurtbus: (2014)

Kunnen (oudere) wijkbewoners (zonder eigen vervoer) 1 ochtend per maand van 09.30 – 11.30 uur, tegen een kleine vergoeding, met een op te starten buurtbus-project naar het Stadshart en een andere wijk winkelen en gaan gezamenlijk gezellig koffie / thee drinken. Begeleiders zetten de boodschappen thuis neer en dus geen gesjouw meer.

De boodschappenbus is een initiatief voor wijkbewoners zonder auto, die slecht ter been zijn. “Bus de Opstap” kan dan ingezet gaan worden tegen betaling.

– Hiervoor is inmiddels overleg gaarne cq geweest met een personenvervoer ondernemer.

– En zal een vrijwilliger / bestuurder, hiervoor een cursus cq instructie krijgen. (tot op heden nog geen actie! )


Nieuwjaarsduik organiseren in Lelystad-Haven. (11-2014) 

Indien mogelijk op een strand(je) aan ’t Bovenwater. (Anne)


Cursus Techniek: (2014)

Kan een cursus techniek gegeven worden aan 10 leerlingen van de basisschool groep 7 en 8 op donderdagen van 15.15 – 16.45 uur.

– Hiervoor zijn al techniekkoffers met materiaal en is er lesstof aanwezig.  (tot op heden nog geen begeleiders! )


Realisatie 4 informatieborden Historie Werkeiland: (2014)      zie  >  hier

– 2014: hiervoor is inmiddels deels sponsorgeld door het Streekfonds toegezegd, gekoppeld aan ‘n wandel-/fietsroute met bebording.  (Lia)

– 15-11-’16: Plan voor 6 informatieborden over de geschiedenis van het Werkeiland – kosten ± € 20.000.

zie > Omroep Flevoland > Nieuws + reacties


“Lelystad-Haven” weer op / onder de [Bebouwde-kom] borden.        (nov.2015)     zie > hier

– Burgerinitiatief van wijkbewoner Dhr. Beukers

– overleg met Gemeente + bewonersconsulente Openbare Ruimte Lelystad-West


En elk jaar in het buurthuis een gezellig Wijk-Kerstfeest + een Wijk-Nieuwjaarsreceptie organiseren i.s.m. buurthuis MFA De Windhoek en Welzijn Lelystad.


>


Wijkraad logo boven