Werkeiland

werkeiland_1 werkeiland_2+100_3082 bootschutting

(2foto’s Wijkraad’13 + foto KvD260515) [leuke schutting in de vorm van een schip]

De beroemde waterbouwkundige dr.ir. Cornelis Lely ontwikkelde een revolutionair plan om de Zuiderzee af te sluiten en uit zee, land te maken. Op 31 oktober 1949, werd midden in het IJsselmeer een paal  (dukdalf)  geplaatst om aan te geven Dukdalf havenklanken 2010-1c waar het perceel Pwerkeiland kruismeting (Oostelijk Flevoland) via een “kruismeting” moest komen. Dijkwerkers sliepen aanvankelijk op pontons. Ze maakten een begin met het Werkeiland en de Knardijk. Toen de werkhaven en een stukje Werkeiland gereed was, verhuisden ze naar houten barakken. In 1953 vertrokken de dijkwerkers met hun materieel naar Zeeland om mee te werken aan de herstelwerkzaamheden na de grote watersnoodramp van 1 februari. In die tijd werden de houten barakken bewoond door bouwvakkers, die werkten aan de bouw van het stenen kamp. Dit stenen kamp huisvestte vanaf 1954 ca. 300 bouwvakkers die werkten aan de schutsluis (Noordersluis) en het gemaal Wortman (1956).

100_3101 sluishuisje 100_3104 wortman 100_3107 wortman 100_3107b 100_3110 (5foto’s KvD200415)

De gerenoveerde stenen barakken met hun karakteristieke enkelsteens metselwerk, worden nu weer bewoond. Ook de voormalige ziekenboeg, het stuurhuis en het kerkgebouw, zijn gerenoveerd tot woningen. De oorspronkelijke keuken is verbouwd tot hotelaccomodatie De Lange Jammer. Door de aanleg van grasvelden en lage heggetjes is de sfeer van weleer behouden.
Pionierskantine Werkeiland Lelystad-Haven naar Nieuw Land nabij de Batavia werf.
zie > www.lelystad.nl – Pionierskantine
De wijkraad heeft zich samen met de bewoners ingezet om het cultuur historische karakter van het Werkeiland te behouden. Onlangs heeft de Gemeente besloten dat het middenterrein vrij van bebouwing blijft.
Ook heeft de Wijkraad het initiatief genomen om, een replica van de eerste paal op het Werkeiland te plaatsen met daarbij een informatiebord. Op 31-10-2009 is de replica + informatiepaneel onthuld door de Commissaris van de Koningin dhr. Verbeek en de Burgemeester van Lelystad mevr. Horselenberg.
Er is een boekje uitgebracht met de beschrijving over het Werkeiland en een wandelroute.
Dukdalf havenklanken 2010-1+100_3093b+100_3097 dukdalfbordb
(bron: Havenklanken 2010-1 blz.26 -Mw. v. Vliet + 2foto’s KvD200415)

de Kern met Pit prijs 2011 100_3411 Kern met Pit prijsb + 100_3092 dukdalfb het wandelroute App-paaltje.
(bron: 2foto’s KvD200415)

De replica paal is gemaakt door de Beens Groep Lelystad. het informatiepaneel is gesponsord door de Gemeente Lelystad en het ANWB-Fonds. Dankzij een bijdrage(Kern met Pit prijs 2011) van de Nederlandse Heidemaatschappij zijn 5000 wandelroute-gidsjes Werkeiland gemaakt. Bij het info-paneel kan men via een “app-paaltje” deze wandelroute ook downloaden.
Het oudste gebouw van Lelystad, hotel De Lange Jammer, is het centrale punt op het Werkeiland.
100_2990 dukdalf 100_2991 lange-jammer en jeudeboul 100_3094 lange jammerb 100_3089 (4foto’s KvD240415)
Voor de ingang, bij ’t monument De Dukdalf, ligt ’n Jeu-de-Boules baan.
Deze is in 2007 door de bedrijven die de renovatie van “het stenen kamp” hebben gerealiseerd, geschonken aan de bewoners van het Werkeiland.
Op het Werkeiland vindt u een Jachthaven en ’t havenkantoor met sanitaire voorzieningen, ‘n speeltuintje, 450 ligplaatsen en winter-/botenopslag op de wal. Er worden ook zeilwedstrijden en andere evenementen georganiseerd.
Een zeilschool geeft vanuit deze jachthaven, kajuitjacht-zeillessen op het Markermeer, IJsselmeer, de Waddenzee en de Noordzee.
Bij de kademuur is een Tagrijn (Watersportwinkel / Tuigerij)  gevestigd. Ze hebben er alles voor de toer- en wedstrijdzeiler, zoals nautische kleding, maar ook kadootjes.
Op het Werkeiland, is ook het Grand Cafe aan de kademuur met uitzicht over het water en de jachthaven.
100_3074 100_3072 100_3098 tagrijn 100_3078 dijkhuisje (4foto’s KvD240415)
Aan de hoofdsteiger van de jachthaven ligt een Yachtclub ark, voor onder andere een kop koffie, lunch, borrel of diner, maar ook voor vergaderingen, feestjes & partijen. Er worden ook evenementen georganiseerd.

 De Wijkraad Lelystad-Haven heeft mede voor elkaar gekregen, dat in de wijk, op het Werkeiland, een kunstwerk is geplaatst.
100_3367 100_3369 (2foto’s WvD210615)
Dit bronzen hoofdloze mannelijke standbeeld Tors (1980) staat sinds oktober 2012 op het grasveld aan de Sluisstraat, langs de Houtribweg. Het stond voorheen aan het Maerlant. Het vertolkt de daadkracht in en van Lelystad. Daarom is deze nieuwe plaats op het Werkeiland een goede plek. Vanuit deze locatie is Oostelijk Flevoland ontstaan, mede dankzij de daadkracht van de vele pioniers.

Dijkwerkers-tegeltje dijkwerkers 
Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst.  (i.b.v. Kees v. Dee)


Hier aan de Oostvaardersdijk / aan het Oostvaardersdiep, is ook het werk- en opslagterrein van Rijkswaterstaat, steunpunt IJsselmeergebied gevestigd.

En in de Lage Dwarsvaart voor het gemaal bij de sluis, waren de woonboten Trijnsje / Maria gelegen.

100_3111 woonbotenb 100_3113 (6foto’s KvD241114)


31 oktober 2014 was het 65-jaar geleden, dat de 1e paal in het IJsselmeer geslagen werd voor de werkhaven, het Werkeiland. Door de Wijkraad Lelystad-Haven werden daarom op zaterdag 1 november gratis rondleidingen georganiseerd met gidsen, die vertelden over het ontstaan van de Flevopolder en de historie van Het Werkeiland Lelystad-Haven. Dit project was een groot succes, mede door de tientallen geïnteresseerden en het goede weer.

Met dank aan de dames Van Vliet en Vermeulen en de gidsen. [281114KvD]


De eerste Politie in de Flevopolder, op het Werkeiland in Lelystad(Haven).
Aan een steiger bij de sluisingang ligt de M.S. Laurens afgemeerd. 100_3099 ms laurens (foto KvD110615)
Dit is de voormalige patrouille boot (RP1) van de opgeheven Rijkspolitie te Water Lelystad. Het Werkeiland is nog steeds de thuishaven.
RP1-patrouille 200dpi-naam RP1 - Markermeerb-naam
(foto 1:  Mevr. C. Modderman  en  foto 2:  Dhr. J. Boterhoek)

De oude Politiepost die in 1968? door een kortsluiting is afgebrand, was gehuisvest in een houten barakwoning met garage + aanlegsteiger aan de Oostvaardersdijk (kademuur). Het 1e stenen Politiebureau bevond zich in de (trap-)woningen aan de Pioniersstraat 64 en 66.  Later werden 60 en 62 erbij getrokken en daarna verder uitgebreid met de 4 woningen 52, 54, 56 en 58.

aero camera2b 1e Politiepost+100_3422

(2e politiepost/woning – bron: foto KLM Aero Foto te Schiphol + het latere stenen (3e) postbureau – foto KvD240415)

De huidige eigenaar van dit motorschip, organiseert rondvaarten / dagtochten op het Oostvaardersdiep en het Markermeer / IJsselmeer, maar ook  asverstooiingen op het water.
 “klik” >  HIER    voor meer info over de RP1 / MS Laurens  + de MS Elise
+ info Dr. Ir. Lely / de MS C. Lely / De grootste polder van de wereld
+ info Mensen in Lelystad
etc.

Overige foto’s: (met o.a. het nog steeds braakliggende binnenterrein, waar eerst de ontsierende moderne flat(s) zouden komen !)

100_3079 pioniersstraat 100_3080 100_3085 middenterrein 100_3086

100_3087 100_3096 100_3090

en het Werkeiland 100_2988 oude haven gezien vanaf de Oostvaardersdijk / Batavia Haven. (8foto’s KvD2015)

Boekje: van Werkeiland tot Hanzelijn boekje Ed Voigt Van Werkeiland tot Hanzelijn dec.2012 (foto-bron: voorkant / boekje van K. van Dee) Uitgegeven in 2012 door PLUS-Postma Lelystad. Ansichtkaarten geselecteerd + van tekst voorzien door E. Voigt. (Geplaatst met toestemming per mail van dhr. Voigt.)[KvD]


Boek: Geschiedenis Werkeiland Lelystad 1950-1958 Geschiedenis Werleiland Lelystad 1950-1958-aGeschiedenis Werkeiland Lelystad 1950-1958-b

(bron: voor- + achterkaft v/h boek) door H.J. Bekius, H. Bekius – Meijerink, J.J. Beekhuis – Van der Schalie)

Flevo Profiel,  boek deel 9, uitgegeven door WalburgPers Zutphen. 1992: Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, Lelystad.

(boek geleend van mevr. A. Boterhoek)

(Geplaatst met e-mail-toestemming WalburgPers afd. Pers & Publiciteit: 280116KvD)


Boek: LELYSTAD van Werkeiland tot Warande 1950 – 2010 boekW1 boekW2

(bron: voor- + achterkaft / boek van K. van Dee)

Door H.J. Bekius, H. Bekius – Meijerink en J.J. Beekhuis – Van der Schalie 2010: ontwerpburo De Zaak / Rudolf Martin, Lelystad / m.m.v. E. Voigt en W. van der Meulen.

Uitgegeven door d’Jonge Hond, Zwolle. (Aanvraag toestemming d’Jonge Hond: 280116KvD)


Boekje: Als de Oostvaardersdijk kon lullen …..  boek Oostvaardersdijk boek Oostvaardersdijk2

Verhalen van busreizigers lijn Lelystad-Amsterdam v.v. uit de jaren 60, 70 + 80. / auteur: dhr. Ger Koreman. Uitgegeven in 2015 door …………

(boekje gekregen van mevr. W. Torcque-v/d Keur, wijkbewoonster en weduwe van buschauffeur Nico)

(Geplaatst met e-mail toestemming van dhr. Koreman: 271016KvD)


DOSSIER: Voormalig Werkeiland Lelystad (Omroep Flevoland)           zie  >  hier


22-2-2016: Nieuwe bouwplannen “De Cornelis” op het Werkeiland:   zie  >  hier 22 appartementen(complex) + parkeergarage   (najaar 2016 in de verkoop) Informatieavond door de Projectontwikkelaar:   zie  >  hier   (www.decornelis.nl)


zie > Werkeiland Lelystad   (YouTube / Bron: Nieuw Land Erfgoedcentrum – lesprogramma Mediaspoor)

zie > Gemaakt Land  (YouTube / Bron: Nieuw Land Erfgoedcentrum

zie > Inpoldering Flevoland   (YouTube / Bron: E. Land)

zie > Pioniers, de kolonisten van de Noordoostpolder  (YouTube / Bron: Omroep Flevoland 2013)

zie > Struggle for land    (YouTube / Bron: Kleinberg)


zie > Werkeiland open monumentendag 2009 > Stg. ALS zie > Werkeiland open monumentendag 2014 > VVV


>


Wijkraad logo boven