Praktische Info

Hier willen wij zoveel mogelijk praktische (stedelijke) informatie bijeenbrengen. Daarbij zullen we vaak verwijzen naar de instelling waarop de informatie betrekking heeft, omdat daar dan meer uitgebreide en actuele gegevens te vinden zijn.
Meer wijkgebonden informatie zoals bijvoorbeeld over heet Buurtcentrum of apotheken staan op de site van de betreffende wijkraad.

Buurtbudget

Bij de gemeente is er de mogelijkheid om geld te krijgen voor een plan(netje) of idee om de buurt leefbaarder te maken of iets te doen aan de sfeer van uw woonomgeving. Daarbij kunt u denken aan het organiseren van een voetbaltoernooi, een schoonmaakactie van de buurt of een wijkfeest.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Het plan moet bijdragen aan de leefbaarheid en de bewoners voeren zelf het plan uit. Het mag ook niet gaan om zaken waarvoor bij de gemeente een regulier budget beschikbaar is, zoals onderhoud van wegen of voetpaden. Ook de kosten voor het eten en drinken tijdens een buurtfeest komen (in principe) niet aanmerking.

Het beschikbare budget is beperkt en is er alleen werkelijk gemaakte kosten. Er vindt een beoordeling plaats waarbij ook gekeken wordt naar de hoogte van het begrote bedrag.

Meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier staan op de site van de gemeente (klik hier).

Burgernet

Met Burgernet houden we samen onze buurt veilig

1. Wat is Burgernet?

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Naast gesproken berichten kunnen Burgernetdeelnemers ook berichten via SMS en/of e-mail ontvangen. Dit vindt plaats bij dringende zaken zoals:
– diefstal of inbraak;
– doorrijden na een aanrijding;
– tasjesroof;
– geweld;
– vermiste personen.

2. Hoe werkt Burgernet?

Als zich een ernstig feit voordoet en er is een duidelijk signalement en schakelt de meldkamer van de politie het Burgernet in. Alle Burgernetdeelnemers in het gebied van het voorval krijgen dan op hun telefoon de melding : Hier volgt een oproep voor Burgernet. Wilt u uitkijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig en wilt u bij het zien van persoon of voertuig gratis terugbellen naar 0800-0011.  Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over de afloop van de actie.

3. Hoe kun je je aanmelden en/of waar vind je meer informatie?

Via http://burgernet.nl

Wijkpunt

Wijkpunt

Het wijkpunt is de plek waar jij als bewoner terecht kunt met vragen en opmerkingen over leefbaarheid, veiligheid, leefsituatie en ondersteuning. Het wijkpunt informeert, adviseert, verwijst door of brengt je in contact met het sociaal wijkteam van jou wijk.

Bij het sociaal wijkteam kan je terecht als zelfstandig wonen niet meer goed lukt, je hulp nodig hebt bij praktische zaken als huishouden of vervoer, of als je ondersteuning wilt aanvragen vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning(WMO).

Elke week houden de verschillende partners van Welzijn Lelystad spreekuur voor bewoners. Dan kun je bij ons terecht voor je ideeën of vragen over wonen, zorg, welzijn en veiligheid. Aanwezig zijn de wijkagent, Centrada, gemeente, wijkraden, milieuagent, participatiecoach, Sociaal Wijkteam en opbouwwerk. Zij beantwoorden graag je vragen.

 

Het wijkpunt is op werkdagen te bereiken van 09.00 tot 12.00uur

wijkpunt@welzijnlelystad.nl

www.welzijnindewijk.nl

 

Wijkpunt Noord Oost / MFA Atolplaza Schor 1 / tel. 0320 -74 5720                                     Wijkspreekuur wijkpunt Noord Oost:  donderdag van 10.00–11.00 uur

Wijkspreekuur nevenvestiging Zuiderzeewijk: donderdag van 13.00–14.00 uur

Waddenlaan 1/ tel. 0320 -74 5720

 

Wijkpunt Noord West / MFA de Hanzeborg Koningsbergenstraat 201 / tel. 0320 – 745780

Wijkspreekuur wijkpunt Noord West: dinsdag van 13.00-14.00 uur

Wijkspreekuur nevenvestiging Kustwijk : woensdag van 13:14:00 uur

Jol 24-53/tel. 0320-745780

 

Wijkpunt Zuid West / MFA light de Windhoek Ringdijk 187a / tel. 0320 – 745760

Wijkspreekuur wijkpunt Zuidwest: maandag van 10.00–11.00 uur

Wijkspreekuur Centrum: dinsdag van 11:00-12:00 uur

Duurzaamheidswinkel Stadhuisplein 51/ tel. 0320 – 745760

 

Wijkpunt Zuid Oost / MFA light de Waterbever Voorstraat 309-313 / tel. 0320 – 745740

Wijkspreekuur wijkpunt Zuid Oost: dinsdag van 13.30–14.30 uur

Wijkspreekuur Boswijk: maandag en woensdag van 14:00-16:00

Gezondheidscentrum ’t Woud, Griend 25-23/ tel. 0320 – 745740

Gemeentelijke Servicedesk

U kunt meldingen over de openbare ruimte en leefbaarheid – zoals defecte openbare verlichting, zwerfvuil of ontbrekende tegels in een voetpad – doorgeven via het Servicemeldpunt.

Het Servicemeldpunt is per mail bereikbaar via onderstaand webformulier of telefonisch op 14 0320. Telefonisch is het Servicemeldpunt bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.
Voor spoedeisende zaken kunt u 24 uur per dag contact opnemen via het alarmnummer 0320-279444.

Voor het webformulier  klik hier.

Politie Lelystad

Er zijn in Lelystad 3 politiebureaus, waarbij het bureau aan De Doelen 10-01 (8233 GP Lelystad) een publieksfunctie heeft. Het bureau is geopend van maandag t/m zaterdag vanaf 8.00-23.00 en op zon- en feestdagen vanaf 8.30-17.00. De politie is (voor niet spoedeisende zaken) bereikbaar onder telefoonnummer 0900-8844. Voor meer informatie over de politie Lelystad klik hier.

U kunt aangifte doen

  • via internet (klik hier)
  • telefonisch via 0900-8844
  • op afspraak aan het bureau (via 0900-8844)

Informatie over de wijkagenten vindt u op de site van de betreffende wijk

Voor meer informatie ga naar: www.politie.nl

Repair cafe

Heb je een cd-speler die niet meer open wil, of het broodrooster doet het niet meer? Misschien dat in het Repair café er nog reparatie mogelijk is of in ieder geval een goed advies, tegen een vrijwillige bijdrage. Meer informatie over het Repair Café, waaronder de plaatsen en tijd vindt u op de site: www.repaircafe.nl.

Sportbedrijf Lelystad

Sportbedrijf Lelystad stimuleert zoveel mogelijk inwoners van Lelystad om sportief en recreatief in beweging te komen en te blijven. Voor het Sportbedrijf is het startpunt moderne, veilige en schone sportvoorzieningen te beheren en om aantrekkelijke verantwoorde (sportieve) activiteiten aan te bieden.

Sportbedrijf Lelystad beheert moderne, veilige en schone sportvoorzieningen. Het grootste complex is Sportcentrum De Koploper. Het multifunctionele sportcomplex bestaat uit vijf zwembaden (twee 25-meterbaden), drie tennisbanen, vier squashbanen, drie zonnebanken, een sporthal en een klimhal. Zeven dagen per week en ruim 360 dagen per jaar is De Koploper geopend. Meer dan 40 medewerkers zorgen voor een recreatieve, sportieve en gezellige ochtend, middag of avond voor de bezoekers. Ook de kantoren van Sportbedrijf Lelystad zijn in deze dynamische omgeving gevestigd.

Naast De Koploper beheert het Sportbedrijf bijna alle binnen- en buitensportaccommodaties in heel Lelystad. Diverse buitensportvelden, gymnastieklokalen, sporthallen, sportzalen, zwembaden staan garant voor Lelystad, sportstad.

Voor meer informatie waaronder de openingstijden van de Koploper en activiteiten kijk op de site:  http://www.sporteninlelystad.nl/

Verloren en gevonden voorwerpen

Verloren/gevonden voorwerpen.

Heeft u in Lelystad een voorwerp verloren of gevonden? Dan kunt u  het digitaal melden via het formulier verloren voorwerpen of via het formulier gevonden voorwerpen of langs gaan bij de publieksbalie in het Stadhuis. Voor de formulieren en meer informatie klik hier.

Ziekenhuis

Het ziekenhuis in Lelystad maakt deel uit van de MC Groep. De MC groep heeft vestigingen in Lelystad( MC Zuiderzee), Emmeloord (MC Emmeloord) en Dronten (MC Dronten.)

Afhankelijk van de functie, werken de artsen en medewerkers op één of meerdere locaties.

Het MC Zuiderzee is gevestigd aan de Ziekenhuisweg 100; 8233 AA Lelystad
Algemeen telefoonnummer (0320) 271 911
Afsprakenbureau: (0320) 271 888
Bezoektijden en verdere informatie vindt u op de site van de betreffende vestiging.