Waterwijk & landerijen

Water Zoals u ziet heeft de website nog een oude layout, wij zijn bezig met een nieuwe layout en natuurlijk nieuwe informatie over onze wijken Waterwijk en De Landerijen. We zijn een groep actief betrokken burgers die hart hebben voor hun wijk en opkomen voor de belangen van bewoners en ondernemers uit Lelystad Zuid-Oost. De wijkraad stelt zich ten doel om signalen, wensen en ideeen van bewoners uit de wijken Waterwijk en De Landerijen te gebruiken als basis voor haar adviezen. De wijkraad anticipeert en reageert op plannen van de gemeente en kan zelf het initiatief nemen voorstellen en adviezen aan de gemeente voor te leggen.