LSA Bewoners

Landelijke Samenwerkingsverband
Actieve Bewoners

Lelystad is de eerste gemeente die de buurtrechten volledig in gaat voeren. Het burgerinitiatief om in Lelystad de buurtrechten (zoals LSA ze heeft beschreven) te erkennen en te hanteren bij actieve georganiseerde bewonersgroepen is aangenomen door de gemeenteraad van Lelystad op 2 september. 

Op het burgerinitiatief van (LSA-lid) heer A. Wennekes, mevrouw E. van der Kleij en de heer R. Zuiverloon d.d. 25 maart 2014 is nu besloten om ruimte te bieden om in Lelystad te experimenteren met de navolgende buurtrechten bij actieve georganiseerde bewonersgroepen:

  1. Het recht om een aanbieding te mogen doen
  2. Het recht op maatschappelijk vastgoed;
  3. Het recht op buurtplanning.

Hiermee is Lelystad de eerste gemeente die de buurtrechten volledig invoert. Het LSA vindt dit een zeer positieve ontwikkeling. Het LSA pleit al langere tijd voor een pakket aan buurtrechten en stimuleringsmaatregelen. Met de buurtrechten krijgen burgers meer zeggenschap over hun directe leefomgeving. De stimuleringsmaatregelen ondersteunen en stimuleren initiatieven.

De Wijkraad Waterwijk en Landerijen is ook lid van LSA Bewoners & De Koninklijke Heide Maatschappij.

Wijkraad Waterwijk en Landerijen

De Wijkraad Waterwijk en Landerijen is een groep actief betrokken burgers die hart hebben voor hun wijk en opkomen voor de belangen van bewoners en ondernemers uit Lelystad Zuid-Oost. De wijkraad stelt zich ten doel om signalen, wensen en ideeƫn van bewoners uit de wijken Waterwijk en De Landerijen te gebruiken als basis voor haar adviezen. De wijkraad anticipeert en reageert op plannen van de gemeente en kan zelf het initiatief nemen voorstellen en adviezen aan de gemeente voor te leggen.

De wijkraad is de eerste bewonersgroep in Nederland die hun waterschap hebben uitgedaagd.

De wijkraad is de eerste bewonersgroep in Nederland die hun waterschap hebben uitgedaagd. De bewoners hebben met behulp van het buurtrecht Right to Challenge dat in Lelystad is ingevoerd, de opdracht overgenomen. Zij maaien alleen de taluds en de rietkragen langs de rand. Volgens de bewoners van de Wijkraad Waterwijk en Landerijen zorgen de rietkragen voor een gevoel van onveiligheid. De bewoners krijgen 13.000 euro voor de opdracht en doen daarvoor een maaicursussen en kopen gereedschap. Over een jaar wordt het initiatief geƫvalueerd, als het een succes is dan wordt het buurtinitiatief verlengd.