Wijkpreventieteam

In de Waterwijk en Landerijen zijn er preventieteams actief.
Het Wijkpreventie Team bestaat uit buurtbewoners en zij lopen wekelijks door de wijk. Hierbij let men op situaties die van invloed zijn op de veiligheid en het woongenot. Zoals slecht verlichte stegen, gaten in fiets- en voetpaden onder andere defecte straatverlichting. Ook zwerfvuil, openbaar groen, hangjongeren en hinderlijk geparkeerde voertuigen hebben de aandacht. Deze worden gemeld aan de verantwoordelijke instanties van de gemeente. De voortgang van de meldingen worden bewaakt en zo nodig herhaald.
Aangezien zij niet elke dag door de buurt lopen doen zij ook een beroep op uw. Mocht u iets opvallen of heeft u een opmerking over een veiligheidsaspect in uw straat? Dan kunt u dit aan ons melden (deze meldingen worden vertrouwelijk behandeld).